31 mars 2022

Soltech förvärvar resterande 40 procent av Din Takläggare i Värmland-Dalsland AB – genomför även koncernens första tilläggsförvärv

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 31 mars förvärvat 40 procent av aktierna i dotterbolaget Din Takläggare i Värmland-Dalsland AB (Din Takläggare). Soltech äger nu 100 procent av bolaget. Samtidigt gör koncernen sitt första tilläggsförvärv genom att förvärva 100 procent av solenergibolaget Solexperterna Värmland AB (Solexperterna). Det förvärvade bolaget blir en del av det nu helägda dotterbolaget Din Takläggare från den 1 april. Detta stärker Din Takläggares solenergikompetens och installationskapacitet ytterligare. Solexperterna beräknas bidra med ca 5 MSEK i omsättning under 2022. Förvärven finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier.

Soltech förvärvade 60 procent av Din Takläggare den 29 september 2020 och förvärvar nu de resterande 40 procenten. Bolaget är verksamt inom takläggning och solenergi i Värmland och Dalsland främst. Sedan sin start i Soltech har Din Takläggare varit involverade i tre solenergiinstallationer i sin ambition att i linje med Soltechs transformationsstrategi bli ett takbolag som också erbjuder solenergitjänster.

Nu ges de ännu bättre möjligheter då koncernen genomför sitt första tilläggsförvärv, även kallat bolt on-förvärv. Det är solenergibolaget Solexperterna som förvärvas och fusioneras in i dotterbolaget.

– Det känns mycket bra att vi förvärvar resterande del av Din Takläggare och samtidigt gör ett tilläggsförvärv som stärker deras affärsområde solenergi. Vi arbetar aktivt för att utveckla våra dotterbolag, både organiskt och genom strategiska tilläggsförvärv som detta. Våra dotterbolag ska ges bästa möjliga förutsättningar att växa och ta nya marknadsandelar, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Ett tilläggsförvärv som skapar konkurrensfördelar
Solexperterna är verksamma i Värmland med omnejd och bistår sina kunder ett brett utbud av tjänster inom solenergi, bland annat leverans, installation och besiktning av solcellsanläggningar. Bolaget har idag ca 5 anställda och har tidigare haft ett nära samarbete med Din Takläggare som man nu blir en del av.

– Nu tar vi nästa steg i vår tillväxtresa. Solexperterna är ett mycket kompetent solenergibolag som vi tidigare haft ett gott samarbete med. Att vi nu förvärvar deras solenergikompetens kommer att skapa ännu större värde för oss framöver och vi är mycket glada över att Soltech hjälper oss med det här tilläggsförvärvet, säger Håkan Wennberg, vd på Din Takläggare.