18 mars 2024

Soltech Energy – valberedningen föreslår Stefan Ölander till ny styrelseordförande

Valberedningen i Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Soltech”) har beslutat att föreslå nuvarande vd Stefan Ölander som ny styrelseordförande på bolagsstämman 21 maj. I övrigt fortgår valberedningens arbete och förslag på övriga ledamöter kommer publiceras i samband med kallelse till bolagsstämman.

Som pressmeddelats tidigare idag har styrelsen fattat beslut om att utse Soltechs COO Patrik Hahne till ny vd för Soltech Energy med tillträde den 2 april 2024.

Kommentar från Soltechs vd, Stefan Ölander:

– För fem år sedan sattes en ny strategi med målet att bli en av de största aktörerna i solenergibranschen. Verksamheten har fokuserats på att vara en helhetsleverantör inom solenergi och närliggande affärsverksamheter. Detta har uppnåtts genom förvärv av ett trettiotal bolag inom solenergi, tak, elteknik och fasadbranscherna. Med Soltechs stöd transformerar vi de traditionella företagen till hållbara framtidsföretag genom att addera solenergilösningar till deras erbjudande. Med denna strategi har Soltech vuxit såväl organiskt som genom förvärv till att 2023 vara en koncern med cirka 3 000 MSEK i intäkter, ett positivt EBITA och cirka 1 000 medarbetare på tre marknader. Det känns därför som en naturlig tidpunkt för ett vd-byte. Jag har en stark tro på Soltechs vision och strategi och mitt engagemang i Soltech är långsiktigt. Jag kommer att kvarstå som en av de största aktieägarna i Soltech och om stämman ger mig förtroendet att bli styrelseordförande är det också min ambition att få styrelsens beslut att också arbeta deltid med strategiska frågor inom Soltech som med förvärv, men även med finansiering samt varumärkes- och kommunikationsfrågor.