18 mars 2024

Soltech Energy utser Patrik Hahne till ny vd

Styrelsen har idag fattat beslut om att utse Soltechs COO Patrik Hahne till ny vd för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Soltech”) med tillträde den 2 april 2024.

Soltech har vuxit kraftigt genom förvärv och organisk tillväxt de senaste fem åren och är idag en ledande aktör inom solenergibranschen. Efter en snabb förvärvsresa och med nya finansiella femårsmål för koncernen, kommunicerade i januari 2024, är tidpunkten lämplig för vd-succession.

Patrik Hahne, som sedan tre år innehar rollen som COO på Soltech, har utsetts till ny vd på Soltech med tillträde den 2 april. Patrik har lång erfarenhet av företagsledning efter ett flertal olika vd- och styrelseroller såväl i Sverige, Norden och i Asien. Patrik är ingenjör med en gedigen erfarenhet av affärsutveckling i bolag i gränslandet grön teknik och entreprenörskap och har arbetat nästan tjugo år i Addtechkoncernen, bland annat som vd i ett flertal dotterbolag. Patrik har också en omfattande erfarenhet av både förvärv och onboarding samt av arbete med att utvinna samordningsvinster och synergier mellan dotterbolag.

Kommentar från Soltechs COO, Patrik Hahne:

– Det är med ödmjukhet och stort engagemang jag tar mig an uppdraget som vd. Jag känner mig stolt över förtroendet att få leda Soltech med en fantastisk verksamhet och medarbetare som har möjliggjort bolagets tillväxtresa. Det känns särskilt roligt att få arbeta med Soltechs fortsatta utveckling med starkt fokus på kvalitet, helhetslösningar och lönsam tillväxt samt att skapa värde för våra kunder och aktieägare, och vara en viktig del i den gröna omställningen.

Patrik Hahne efterträder Soltechs nuvarande vd Stefan Ölander, som kvarstår som styrelsemedlem i Soltech. Stefan har varit vd för Soltech sedan 2018. För fem år sedan sattes en ny strategi med målet att bli en ledande aktör inom solenergibranschen. Under Stefans ledning har verksamheten fokuserat på att bli en helhetsleverantör inom solenergi och närliggande affärsverksamheter. Detta har uppnåtts genom förvärv av ett trettiotal bolag inom solenergi-, tak-, elteknik- och fasadbranscherna. Med Soltechs stöd har de traditionella företagen transformerats till hållbara framtidsföretag genom att addera solenergilösningar till deras erbjudande. Med denna strategi har Soltech vuxit såväl organiskt som genom förvärv till att 2023 vara en koncern med cirka 3 miljarder SEK i intäkter, ett positivt EBITA och cirka 1 000 medarbetare på tre marknader.

Kommentar från Soltechs vd, Stefan Ölander:

– I januari kommunicerade vi nya finansiella femårsmål för koncernen och det känns därför som en naturlig tidpunkt för vd-byte. Jag har en stark tro på Soltechs vision och strategi och mitt fortsatta engagemang i Soltech är långsiktigt, och jag kommer att kvarstå som styrelsemedlem och som en av bolagets största aktieägare.

Kommentar från Soltechs styrelseordförande, Mats Holmfeldt:

– Under Stefans ledning har Soltech vuxit kraftigt genom förvärv och organisk tillväxt. De senaste fyra åren har varit utmanande med pandemi och dess effekter på omvärlden och verksamheter följt av en ökad geopolitisk osäkerhet och utmanande makroekonomiska förhållanden. Det har varit under tuffa förhållanden som Stefan med team har byggt en ledande aktör med stark diversifierad verksamhet och en omsättning på nästan 3 miljarder SEK i tre länder. Jag vill tacka Stefan för hans insatser och ser nu fram emot att Patrik med ett stort engagemang fortsätter att utveckla Soltechs verksamhet med ett starkt fokus på kvalitet, helhetslösningar, organisk tillväxt och lönsamhet.