5 juli 2022

Soltech Energy tillträder bolag på den snabbväxande spanska solcellsmarknaden

Den 22 juni förvärvade Soltech Energy 65 procent av aktierna i det spanska solenergibolaget Sud Renovables med det helägda dotterbolaget Instal Sud, specialiserade på montage och installation. Idag den 5 juli sker tillträdet av bolagen som är verksamma på Europas näst snabbast växande marknad med god solinstrålning, höga elpriser och avregleringar av marknaden. Spanien är solenergimarknaden som vaknat till liv och nu accelererar. Soltechs vd Stefan Ölander berättar mer om hur Soltechs förvärvsmodell ska etableras i landet.

Den 22 juni tog Soltech-koncernen steget in på den spanska solenergimarknaden genom att förvärva 65 procent av det ledande solenergibolaget Sud Renovables, med det helägda dotterbolaget Instal Sud, med säte i Barcelona. Ett bolag som 2022 väntas omsätta ca 245 MSEK. Idag den 5 juli sker tillträdet och arbetet med att etablera Soltech på den spanska solenergimarknaden startar.

Den spanska solenergimarknaden var under 2021 Europas näst snabbast växande marknad för solenergi, efter Tyskland. Den spanska marknaden växte under året snabbare än Sveriges, Danmarks och Italiens marknader tillsammans med totalt 3,8 GW i nyinstallerad kapacitet.

Marknaden i Spanien domineras av storskaliga solenergilösningar och framför allt markbaserade solparker där elen sedan handlas genom PPA-lösningar (Power Purchase Agreement). Den spanska regeringen ser dock också takplacerade solceller som ett prioriterat område framöver och har avsatt 450 miljoner euro i bidrag till industrier, lantbruk, kommersiella fastigheter, offentlig förvaltning och privatbostäder för att installera solceller.

Att landet sedan 2018 också tagit bort den så kallade ”solskatten” har gett solenergin en rejäl skjuts framåt. Från att vara tillbakahållen blomstrar nu den spanska marknaden och har tripplats i storlek sedan solskatten togs bort. Nu ska Soltech Energy etablera sin förvärvs- och transformationsmodell i landet.

– Spanien är en marknad som just nu utvecklas i snabb takt och bedöms vara en av världens mest intressanta marknader för investeringar i förnybar energi. Att ha förvärvat och idag tillträtt ett ledande solenergibolag skapar goda möjligheter för oss att etablera Soltechmodellen i landet. Planen är att göra som vi framgångsrikt gjort i Sverige och inleda med ett stort solenergibolag och sedan förvärva tak- fasad- och elteknikbolag som sedan transformeras till att också erbjuda solenergilösningar, säger Stefan Ölander, vd Soltech Energy.

Installationsbolag ingår i förvärvet
Sud Renovables har ett helägt dotterbolag, Instal Sud, som också ingår i förvärvet och tillträds idag. Bolaget är ett installations- och montageinriktat bolag med ca 35 anställda, något som skapar ytterligare värde då installations- och montörskapacitet är en bristvara på solenergimarknader i hela Europa och så även i Spanien.

– För att kunna etablera vår förvärvsmodell på nya marknader är det bärande att vi besitter gedigen montage- och installationskapacitet. Därför är det väldigt värdefullt för oss att Sud Renovables dotterbolag som är nischade på just montage ingick i förvärvet. Instal Sud med 35 kompetenta medarbetare kommer att bli mycket viktiga för Soltechs framtidsambitioner i Spanien, säger Stefan Ölander.