2 november 2017

SolTech Energy tecknar distributionsavtal med Rexel – en av världens största elgrossister

SolTech Energy har tecknat ett treårigt samarbetsavtal med Rexel Sverige AB för distribution av SolTech ShingEl i Sverige, med planen att expandera succesivt till Rexels andra solenergimarknader. Rexel är noterat på Parisbörsen och har 27 000 anställda i 32 länder varav 18 länder i dagsläget jobbar aktivt med solenergi.

Samarbetet är exklusivt vad gäller elgrossister och målet är att successivt expandera till Rexels andra 18 länder. Rexel kommer löpande ta in SolTechs produkter i eget lager och distribuera direkt därifrån till kunder samt till sina 63 Storel- och Selga-butiker. Initialt fokuserar parterna på SolTech ShingEl som är en helt byggnadsintegrerad solcell som fungerar som en takpanna och passar att läggas sömlöst tillsammans med Benders takpanna Carisma. 

En kommentar från Mikael Bill, produktdirektör Rexel Sverige AB:

  • Solenergi marknaden tar fart och många av våra solenergikunder har växt kraftigt i år. Vi har stor efterfrågan på byggnadsintegrerad och därmed estetisk solenergi. SolTech Energys produktportfölj innehåller många spännande och innovativa produkter och ligger helt rätt i tid, samt håller enligt vår bedömning en hög kvalitetsnivå. Vi är därför mycket glada över detta avtal och ser stora affärsmöjligheter tillsammans i Sverige, och även internationellt i ett andra steg.

En kommentar från Frederic Telander, VD SolTech Energy:

  • Vi är mycket nöjda med detta avtal som både löser våra distributionsbehov och med stor sannolikhet bäddar för höga volymer i försäljning. SolTechs strategi är att vara en materialleverantör och med detta avtal når vi Sveriges alla installerande solenergiföretag, elektriker samt bygg- och fastighetsbolag som vill köpa direkt av en grossist. Att vi i ett andra skede enkelt kan expandera vårt avtal till 18 länder är en enorm möjlighet för SolTech Energy. Produktionskapaciteten har vi. Detta avtal tryggar nu vår leveransförmåga och tillväxt inom segmentet och är samtidigt ett lyft för lanseringen av SolTech ShingEl.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel: 08-441 88 46. Mail: frederic.telander@soltechenergy.com    
Mikael Bill, produktdirektör Rexel Sverige AB Tel: 08 556 214 08. Mail: mikael.bill@rexel.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 november 2017 kl. 07:00 CET. 

Om Rexel
Rexel Sverige AB ingår i den franska världsledande elgrossistkoncernen Rexel med verksamhet i 32 länder på fyra kontinenter. I Sverige har Rexel en stark position med cirka 700 medarbetare på 62 platser och en omsättning på cirka 4 miljarder svenska kronor (2015). Med en väl utvecklad logistik erbjuder Rexel hög tillgänglighet på den svenska marknaden, med försäljningsställen från Norrland till Skåne genom grossisterna Selga, Storel och Moel. Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi och miljövänliga lösningar som energieffektiviserar Sverige. Rexel gör det inom verksamhetsområdet Rexel Energy Solutions. Rexel är experter på modern teknik för smartare fastigheter och är Sveriges största grossist inom solenergiprodukter.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har ca 12,000 aktieägare. I koncernen ingår det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com