19 augusti 2020

Soltech Energy Sweden AB (publ) tidigarelägger rapporten för kvartal 2 från den 15 september till den 21 augusti 2020

Soltech Energy har tidigare offentliggjort att rapporten för kvartal 2 2020 kommer offentliggöras kl. 13.00 den 15 september. Styrelsen har nu beslutat att tidigarelägga rapportdatumet till den 21 augusti kl. 13.00. Skälet till detta beslut är att ge aktieägare och övriga investerare bästa möjliga beslutsunderlag inför teckningsperioden för bolagets företrädesemission som inleds den 24 augusti. Soltech kommer att omgående producera ett tilläggsprospekt som innehåller information om kvartal 2.

För mer information kontakta: 

Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com 

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 34 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com