9 maj 2023

Soltech Energy Sweden AB (publ) byter till större lokal för bolagsstämman 11 maj 2023

Soltech pressmeddelade den 11 april 2023 i kallelse till årsstämma för Soltech Energy Sweden AB (publ) org. Nr 556709-9436 att årstämman kommer att hållas kl 17.00 på Elite Hotel Stockholm Plaza, Birger Jarlsgatan 29.

På grund av ett oväntat stort antal anmälningar kommer stämman att hållas i följande lokal: 
 
Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, i Sibeliussalen. (130 meter ifrån Birger Jarlsgatan 29)
Registreringen börjar kl. 16.30 och årstämman startar kl 17.00.
 
Varmt välkomna till årsstämman i Soltech Energy Sweden AB