20 juni 2023

Soltech Energy Solutions och norska Solgrid i solparksavtal – siktet inställt på 300 MW

Ett av Soltechkoncernens dotterbolag, Soltech Energy Solutions, och den norska solparksutvecklaren och investeraren Solgrid har ingått ett samarbetsavtal där Solgrid går in som investerare och ägare i flera solparksprojekt som Soltech Energy Solutions kommer utveckla, installera och underhålla. Ambitionen i avtalet är projektutveckling om 300 MW markplacerad solenergi, vilket skulle innebära en total investering om cirka 2 miljarder SEK för Solgrid om alla planerade tillståndsprövningar godkänns. Nu är det upp till länsstyrelser och nätägare hur många projekt som godkänns, men den initiala ordervolymen prognosticeras till totalt ca 700 miljoner SEK upp till 1 miljard SEK för Soltech Energy Solutions under den första 3-4-årsperioden.

Soltech Energy Solutions är verksamt inom projektutveckling av storskaliga solenergilösningar på tak, mark samt techlösningar för fastighetsägare och större energiaktörer. Nu har bolaget ingått ett samarbetsavtal med den norska solparksutvecklaren Solgrid som satsar stort på markplacerade solparker i Sverige tillsammans med Soltech Energy Solutions.

Samarbetet och projektutvecklingsavtalet innebär att Solgrid ska bli ägare och investerare av solparker som Soltech Energy Solutions projekterar, installerar och driver i södra Sverige. Christoffer Caesar, vd på Soltech Energy Solutions ser avtalet som ett kvitto på att bolagets projektutvecklingsfokus lönar sig.

– Det här projektutvecklingsavtalet sätter fingret på den strategiska förflyttningen vi gör mot att bli en storskalig projektutvecklare som lockar investerare med siktet inställt på projekt som verkar för en accelererad grön omställning. Solgrid är en mycket kompetent partner som sett fördelarna i Sveriges solenergiförhållanden samt i våra noggranna processer och erfarenheter i teamet, säger Christoffer Caesar, vd på Soltech Energy Solutions.

Storsatsning på lokalproducerad el
Projekten som Soltech Energy Solutions kommer att projektera och utveckla åt Solgrid är belägna i elområde SE4 och kommer att noggrant utvärderas utifrån befintlig infrastruktur och där solparkerna kan harmonisera med eventuella natur- och kulturvärden. Kristin Melsnes, vd på Solgrid, ser mycket positivt på satsningen och på det långsiktiga avtalet med Soltech.

– Det känns väldigt roligt att vi nu satsar för fler storskaliga solparker i Sverige. Solenergiförutsättningarna i södra Sverige är goda och det lokala behovet av energi är mycket stort. Därför känns det tryggt att Soltech Energy Solutions är vår partner för att utveckla solparksprojekt på en nivå som starkt kommer att bidra till den lokala elförsörjningen, säger Kristin Melsnes, vd på Solgrid.