17 november 2023

Soltech Energy Solutions, Entelios och Pareto Alternative Investments ingår strategiskt samarbete

Soltechbolaget Soltech Energy Solutions ingår ett strategiskt samarbete med investmentbolaget Pareto Alternative Investments och energihandelsbolaget Entelios. Tillsammans ska de erbjuda fastighetsägare och industrier avancerade solenergi- och energilagringslösningar samt smart energihandel till stabil och förutsägbar finansiering.

Soltech Energy Solutions är ett av Soltechkoncernens operativa bolag inom avancerad energilagring och storskaliga solenergilösningar. Bolaget storsatsar nu på att hjälpa fler fastighetsägare och industriaktörer med hybridanläggningar som består av både solenergilösningar och energilager.

Under hösten 2023 startar bolaget samarbetet med Entelios och Pareto Alternative Investments. Entelios är en av Nordens ledande aktörer inom innovativ elhandel och stödtjänster. Pareto Alternative Investments är framstående inom kapitalförvaltning och förvaltar ca. NOK 25 MDR. inom fastigheter och förnybar energi, och har tidigare rest kapital på flera hundra miljoner kronor till en solenergifond. Nu gjuter de samman sina erbjudanden med Soltechs kompetens inom avancerade energisystem, affärsmodeller som Energy as a service och förnybara techlösningar.

– Vi är glada över partnerskapet med Entelios och Pareto Alternative Investments vilket är två mycket kompetenta aktörer. Tillsammans med vår affärsmodell Energy as a service utvecklar vi ett starkt erbjudande som i ekonomiskt oroliga tider kan ersätta traditionella sätt att investera i gröna energilösningar. Samarbetet kommer att skapa stort värde för våra kunder och möjliggör förutsägbara hållbarhetsinvesteringar i tider som annars kännetecknas av oförutsägbarhet, säger Christoffer Caesar, vd på Soltech Energy Solutions.

Innovativ elhandel och finansiering
Parterna i samarbetet ska gemensamt erbjuda fastighetsägare och industrier projektering, installation, elhandelsmodeller, drift och finansiering av storskaliga solenergi- och energilagringslösningar. Kunderna behöver själva inte stå för den initiala investeringen eller drift av tekniklösningarna utan tecknar endast ett elhandelsavtal.

– Vi ser fram emot att utveckla ett långsiktigt samarbete för innovativa energilösningar som ger betydande mervärde för parternas befintliga verksamhet och en ökad konkurrenskraft. Tillsammans ska vi skapa synergieffekter genom att koppla samman teknologi, kundbehov och marknad. Med ett gemensamt mål att sänka kundens energiförbrukning, klimatpåverkan och generera nya intäktströmmar via stödtjänster, säger Mattias Harrysson, Head of Energy & Sustainability Services, Entelios. 

– Pareto Alternative Investments har sedan tidigare solenergi som ett uttalat fokusområde genom bland annat fonden Pareto Solar. Att vi nu krokar arm med Entelios och Soltech som båda är marknadsledande på sina respektive områden kommer att positivt bidra till vårt arbete för att etablera fler storskaliga och lönsamma solcellsanläggningar i Norden, säger Jonathan Barfod, Investment Director och Partner på Pareto Alternative Investments.