20 februari 2024

Soltech Energy rekryterar Camilla Weiner som kommunikationschef

I syfte att stärka bolagets kommunikation med fokus på investor relations (IR) har Soltech rekryterat Camilla Weiner. Camilla har tidigare bland annat arbetat som kommunikationschef på SCA, Axfood, Ahlsell och som IR-chef på Securitas.

Närmast kommer Camilla Weiner från kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson där hon arbetat som senior rådgivare. Camilla har mer än 25 års erfarenhet av att implementera förändring, leda och utveckla kommunikation, investerarrelationer, hållbarhet och varumärke i tillväxtbolag och börsnoterade multinationella företag.

VD Stefan Ölander kommenterar:

– Soltech har vuxit kraftigt de senaste fem åren och vi har ett behov av att stärka bolagets kommunikation och ta ett tydligare grepp om framför allt vårt IR-arbete. Camilla har en bred erfarenhet av kommunikation och varumärkesarbete i noterade bolag och jag är mycket glad över att i mars välkomna Camilla för att leda den fortsatta utvecklingen.