29 april 2024

Soltech Energy publicerar årsredovisning för 2023

Soltech Energy Sweden AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2023.

– När vi ser tillbaka på verksamhetsåret 2023 kan vi konstatera att vi trots utmanande omvärldsfaktorer, såsom ökad geopolitisk och makroekonomisk osäkerhet, lyckats leverera ett bra resultat på många områden. För helåret 2023 når vi en nettoomsättning på 2 904 MSEK vilket är en ökning med 50 procent, och EBITDA är förbättrat till 128,5 från -19,8 MSEK, jämfört med 2022, säger Patrik Hahne, vd på Soltech Energy.

Soltechkoncernen har nu ca 1 000 medarbetare, verksamma i Sverige, Nederländerna och Spanien och har gått från intäkter om 50 MSEK 2018 till nästan 3 000 MSEK 2023.

För fullständig redovisning av 2023 års räkenskaper hänvisas till bifogad årsredovisning inklusive revisionsberättelse.

Årsredovisningen i sin helhet, jämte revisionsberättelse, finns att även att läsa och ladda ner från Soltech Energy Sweden AB:s webbplats: https://soltechenergy.com/investerare/

Den som önskar att beställa en tryckt årsredovisning är välkommen att göra det via Info@soltechenergy.com