19 april 2023

Soltech Energy publicerar årsredovisning för 2022

Soltech Energy Sweden AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2022.

Solenergibranschen har haft ett stort uppsving och efterfrågan på alternativa och kostnadseffektiva energilösningar har ökat som en konsekvens av världsläget.

Vi fyrtiodubblar våra intäkter under året från ca 50 MSEK 2018 till ca 2 000 MSEK 2022. Vi växer och även organiskt med hela 57 % på helåret vilket vi är mycket stolta över.

Framtiden ser ljus ut och inget är hetare än solen. Vi är en koncern som har ca 950 anställda, verksamma i Sverige, Nederländerna och Spanien, nästan 80 000 engagerade aktieägare och vi är därmed en stark drivkraft i den gröna omställningen – en modern energirörelse.

För fullständig redovisning av 2022 års räkenskaper hänvisas till bifogad årsredovisning inklusive revisionsberättelse.

Årsredovisningen i sin helhet, jämte revisionsberättelse, finns att även att läsa och ladda ner från Soltech Energy Sweden AB:s webbplats.

Den som önskar att beställa en tryckt årsredovisning är välkommen att göra det via Info@soltechenergy.com