21 april 2022

Soltech Energy publicerar årsredovisning för 2021

Soltech Energy Sweden AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2021.

Ännu ett ovanligt år är till ända och vi är stolta över att ha kunnat leverera ett så starkt 2021 som vi har gjort med tanke på Coronapandemins effekter. Vi landar på totala intäkter om 951,8 MSEK (499) från rörelsen och levererar 91 % tillväxt på koncernnivå, exklusive omvärderingseffekter från särnoteringen av Advanced Soltech om 288 MSEK. Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 150,7 (42,8) MSEK, en ökning med 252 %. 

Vi är mycket ödmjuka inför 2022 utveckling med hänsyn till att Coronapandemin fortfarande härjar i stora delar av världen och inte minst p.g.a. den globala utvecklingen efter den 24 februari med kriget i Ukraina. Men både Coronapandemin och kriget kommer få ett slut och då ser vi fram mot en ännu starkare marknadstillväxt. 

För fullständig redovisning av 2021 års räkenskaper hänvisas till bifogad årsredovisning inklusive revisionsberättelse.

Årsredovisningen i sin helhet, jämte revisionsberättelse, finns att även att läsa och ladda ner från Soltech Energy Sweden AB:s webbplats: https://soltechenergy.com/investerare/finansiella-rapporter-kalender/

Den som önskar att beställa en tryckt årsredovisning är välkommen att göra det via Info@soltechenergy.com