24 januari 2024

Soltech Energy presenterar nytt finansiellt mål till 2028 om 8 MDR SEK

Soltech Energys styrelse har idag fattat beslut om ett nytt finansiellt femårsmål. Det nya målet innebär att Soltechkoncernen verksamhetsåret 2028 ska leverera intäkter om 8 MDR SEK med en lönsamhet på 10 procent (EBITA). Fokus under 2024 och framåt kommer att vara på helhetslösningar, lönsamhet och kostnadskontroll. Under femårsperioden kommer Soltech även prioritera organisk tillväxt bland koncernens 22 operativa bolag av vilka tjugo finns i Sverige, ett i Nederländerna och ett i Spanien.

Soltech har under de senaste fem åren ökat intäkterna från ca 50 MSEK till närmare 3 MDR SEK (perioden Q4 2022 till Q3 2023) och är idag en koncern med 1 000 anställda i tre länder. Koncernens snabba och planerade expansion, som skett via förvärv av bolag och hög organisk tillväxt, har inneburit stora investeringar och Soltech har planenligt visat röda siffror under perioden. De senaste fyra kvartalen har dock lönsamheten varit i fokus och denna har successivt förbättrats.

Soltech kommunicerade i november 2019 ett femårsmål om att nå intäkter om 4,7 MDR SEK 2024. Givet att snabb tillväxt via förvärv inte längre är fokus gör Soltech bedömningen att det tidigare intäktsmålet inte kommer att nås 2024. Soltechs nya finansiella mål är att nå 8 MDR SEK år 2028 med ett höjt lönsamhetsmål från 8-10 procent till 10 procent (EBITA). Under femårsperioden kommer strategiska förvärv genomföras då rätt tillfälle ges.

Vd Stefan Ölander kommenterar marknaden och det nya finansiella målet:

– Solenergi och alla dess omkringliggande produkter och lösningar såsom ladd-, lagring- och balanstjänster är en självklar framtidsbransch enligt både nationella och internationella analyser. Soltechkoncernens helhetserbjudande med alla dessa områden plus vår expertis inom tak, fasad och elteknik har resulterat i en stark position på våra tre marknader. En position vi ser fram emot att ytterligare förstärka för att nå vårt nya mål om 8 MDR SEK i intäkter med 10 procent EBITA 2028.

Framtidens energislag
Solenergi har fått en alltmer central roll på energimarknaden och kommer fortsatt att vara en del av den gröna omställningen och en viktig del av lösningen på våra energiutmaningar. Solenergi har potential att täcka 25 procent av Sveriges energibehov på sikt, men idag står den bara för 1-2 procent.

Marknaden har därför en stor potential och kommer att växa kraftigt. En marknad där Soltech är en ledande aktör och kommer så vara även framöver.