18 september 2017

SolTech Energy installerar anläggning åt Benders

SolTech Energy har inlett diskussioner om ett samarbetsavtal med Benders Sverige AB rörande försäljningen av SolTechs nya produkt ShingEL, som är helt kompatibel med Benders platta takpanna Carisma. Som ett första steg, och i demonstrationssyfte för kunder, har ShingEl installerats på Benders eget hotell ”Palema” vid huvudkontoret i Edsvära.

SolTech Energy och Benders har under många år diskuterat ett samarbete kring solenergilösningar och löpande utbytt idéer och tankar inom området, där fokus både hos SolTech och Benders alltid legat på integration, dvs. produkter som både fyller funktionen som ett tak och samtidigt är en solenergilösning.  

Bägge parter är nu intresserade av ett samarbete rörande främst försäljningen av SolTech ShingEl, men även andra byggnadsintegrerade solceller i SolTechs produktutbud.

  • Vi är glada och stolta över denna provinstallation på 7,5 kW till Benders som är marknadsledande inom bl.a. taktäckningsmaterial i Norden och säljer till i princip alla större byggbolag, småhustillverkare, takläggare och byggvaruhus. Vi ser stora affärsmöjligheter tillsammans med Benders, säger Frederic Telander, VD SolTech Energy.
  • På Benders märker vi av ett ökat intresse för solenergilösningar och bedömer att den stora tillväxten inom området nu är nära förestående. Den möjligheten skall vi ta väl vara på. SolTechs produkt ShingEl är byggnadsintegrerad, estetisk, modern och rätt. Att produkten dessutom är kompatibel med vår Carisma panna gör det än bättre, säger David Gidstedt, produktansvarig tak och solenergi på Benders.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com eller David Gidstedt, Benders Sverige AB Tel: 010-888 11 62. Mail; david.gidstedt@benders.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 september 2017 kl. 07:00 CET.  

Om Benders
En positiv utveckling i över 55 år har bidragit till att Benders idag arbetar inom fem skilda affärsområden och är en av de marknadsledande producenterna av tak- och markprodukter i Norden och bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Andelarna på de nya marknaderna ute i Europa blir samtidigt större och större och de övriga sortimenten inom byggprodukter – natursten, infrastruktur, vägg och isolering – växer för varje säsong. Benders ägs av familjen Bender, omsätter årligen 1,7 miljarder kr och har 790 anställda i koncernen. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com