24 augusti 2021

Soltech Energy – handel med teckningsrätter startar 25 augusti

Enligt pressmeddelande 13 augusti 2021 genomför Soltech Energy Sweden AB (publ) en företrädesemission med teckningsperiod 24/8 – 7/9.

Handel med teckningsrätter var planerad att pågå mellan 24/8 – 2/9 men på grund av tekniska problem hos en leverantör kommer handeln i gång först den 25/8 – 2/9.