25 september 2010

SolTech Energy genomför nyemission i syfte att frigöra kapital för lansering av ny konsumentprodukt

Den 20 september 2010 beslutade styrelsen för SolTech att i enlighet med bemyndigande på ordinarie bolagsstämma den 21 juni 2010, genomföra en nyemission om högst 9 025 000 kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktad till allmänheten. 

Teckning kommer att ske under perioden 27 september – 18 oktober 2010 till kursen 0,95 kronor per aktie. Emissionen omfattar maximalt 9 500 000 aktier och kommer om denna fulltecknas, resultera i att Bolaget tillförs 9 025 000 kronor före sedvanliga emissionskostnader.  

Syftet med emissionen är att säkerställa kapital för lanseringen av Bolagets senaste produkt SolTech Flex, och samtidigt frigöra medel för fortsatt kommersialisering och utveckling, syftande till att lansera nya produkter inom andra applikationsområden och därmed bredda Bolagets produktfamilj och öppna nya marknadssegment. 

Emissionen utbjuds till allmänheten för att ytterligare sprida ägandet i Bolaget och därmed skapa än bättre förutsättningar för handeln i Bolagets aktie på Alternativa aktiemarknaden (www.alternativa.se) och samtidigt lägga grunden för Bolagets långsiktiga plan som är att söka notering på Stockholmsbörsen.   

Fullständigt Informationsmemorandum och Anmälningssedel finns att ladda ner på; www.soltechenergy.com och www.aktieinvest.se

SolTech Flex är en enkel, billig och effektiv solfångare för självmontage – prisidé till konsument under 10 000 kronor! Produkten monteras och demonteras enkelt av kunden själv och har utvecklats speciellt för att bidra till underhållsvärmebehovet i sommarstugor och fritidshus, höst, vinter och vår, och samtidigt skapa ett bättre inomhusklimat.  

–          Med SolTech Flex når vi en massmarknad! Bara i Sverige har vi cirka 700 000 sommarstugor och fritidshus, varav många upplever problem med dålig inomhusmiljö och höga kostnader för underhållsvärme, höst, vinter och vår.  Med namnet ”Flex” vill vi förmedla att produkten är just flexibel och enkelt monteras på hösten för att sedan demonteras på våren eller när kunden så önskar – en process som tar några få minuter efter det att produkten monterats för första gången, säger VD Frederic Telander i en kommentar.  

–          Vi behöver nu stärka kassan för att kunna genomföra en kraftfull lansering av SolTech Flex. Vi ser det som naturligt att vända oss till allmänheten, eftersom de även är presumtiva kunder för såväl SolTech Flex som SolTech System avslutar VD Frederic Telander.

 

Kort om Bolaget  

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare. 

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem. 

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 700 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden www.alternativa.se 

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com