28 september 2020

Soltech Energy förvärvar takföretag i Växjö och i Kalmar

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 28 september 2020 tecknat avtal om förvärv av 80 procent av aktierna i takföretaget Takrekond i Småland AB och 100 procent av takföretaget Takrekond i Kalmar AB med tillträde den 1 oktober 2020. Takrekond har sitt säte i Växjö och Kalmar och bolagen har sammanlagt 15 anställda och beräknas omsätta 25 MSEK under 2020 med ett positivt rörelseresultat om ca 10 procent. Tillsammans med Soltech är planen att öka omsättningen till sammanlagt 55 MSEK till år 2023 med god lönsamhet.

Förvärvet av Takrekondbolagen är en fortsatt satsning på solenergi genom att förvärva kompetens och affärer inom tätskiktstakbranschen. För att leverera högsta kvalitet är det av yttersta vikt att ha djup kompetens inom takarbeten när man bygger en framgångsrik solenergikoncern. Med Takrekond i Småland och i Kalmar adderar vi två företag inom tak vid sidan av NP Gruppen och Takorama. Soltech har option på att förvärva resterande 20 procent av aktierna i Takrekond Småland 2024.

Takrekondbolagen har länge varit en samarbetspartner till Soltechs dotterbolag Takorama och planen är nu att succesivt expandera verksamheten, med bibehållen god vinstmarginal, från nuvarande nivåer på cirka 25 MSEK till cirka 55 MSEK år 2023. Ökningen av affärsvolymen beräknas komma från organisk tillväxt i kombination med att Takrekondbolagen adderar solenergi till sitt produkt- och tjänsteutbud. Därutöver räknar Soltech med att synergieffekter inom koncernen vad gäller gemensamma inköp, lager & logistik, marknadsföring, HR, ekonomi och administration kommer att påverka resultatet positivt. Förvärvet av Takrekondbolagen finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade aktier i Soltech Energy.

Stefan Ölander, VD Soltech Energy i en kommentar:

  • Takrekondbolagen har en tradition av hög kvalitet och lönsamhet. Nu ska vi tillsammans ta bolagen in i framtiden genom att addera solenergi till deras utbud. På så sätt förändrar vi samhället på riktigt i en hållbar riktning.

Nils Jansson, VD i Takrekondbolagen i en kommentar:

  • Vi på Takrekond märker en ständigt ökande efterfrågan från våra kunder att kunna leverera både tak- och solenergianläggningar och har därför efter mer än 30 års ren takverksamhet valt att ingå i Soltech Energy koncernen och därigenom bredda vårt erbjudande med solceller. För mig och alla anställda känns detta steg verkligen spännande och inspirerande.