22 december 2021

Soltech Energy förvärvar resterande 40 procent av dotterbolaget Miljö & Energi Ansvar Sverige AB

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 22 december förvärvat 40 procent av aktierna i dotterbolaget Miljö & Energi Ansvar Sverige AB (Measol) med tillträde den 31 december 2021. Soltech Energy äger nu 100 procent av bolaget och förvärvet av de resterande aktierna i bolaget är ett led i arbetet att stärka Measols erbjudande som Soltechs installationsbolag. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier.

Soltech förvärvade 60 procent av Measol den 27 augusti 2020 och förvärvar nu de resterande 40 procenten. Avtal har skrivits den 22 december och detta innebär att Soltech växlar upp sin satsning på solenergiinstallationer. Bolaget blir nu i ännu högre grad Soltechkoncernens installationsbolag, men kommer fortfarande att erbjuda externa installationstjänster kring solenergi och laddlösningar.

– Measol är ett bolag som skapar stort värde i koncernen. Vi ser att installationskompetens idag är mer efterfrågat än någonsin och det känns därför strategiskt rätt att vi utvecklar Soltechs egna installationsbolag ytterligare. Detta skapar än bättre förutsättningar för koncernen och jag är glad över att vi får ta det här steget med Marcus Nylund och hans kompetenta medarbetare, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Installationsverksamheten i Soltech Sales & Support går in i Measol
Utöver att Measol nu till 100 procent är förvärvat av Soltech kommer installationsverksamheten i tidigare dotterbolaget Soltech Sales & Support* under vintern 2022 bli en del av Measol. Bolaget kommer att utgå från både Stockholm och Halmstad samt under året öppna kontor i Skåne.

– Det här en mycket rolig milstolpe i vår historia. Nu får vi ännu bättre möjligheter att utveckla vår högkvalitativa installationsverksamhet för att möta den ökade efterfrågan på installationstjänster. Vi ser fram emot ett 2022 där vi blir en ännu starkare aktör inom solenergi- och laddinstallationer och nu tar vi verksamheten till nästa nivå, säger Marcus Nylund, vd på Measol.

* 1/10 slogs Swede Energy, Merasol och Soltech Sales & Support:s sälj- och projekteringsverksamhet ihop till bolaget Soltech Energy Solutions.