11 juli 2023

Soltech Energy förvärvar resterande 30 procent av dotterbolaget Takorama

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 11 juli förvärvat 30 procent av aktierna i dotterbolaget Takorama. Soltech Energy äger nu 100 procent av bolaget och förvärvet av de resterande aktierna i bolaget är nästa steg i arbetet för att stärka Takoramas transformation mot att bli ett soltakbolag. Takorama har drygt 30 anställda och omsatte 2022 ca 50 MSEK med en god vinstmarginal. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa.

Soltech förvärvade 70 procent av Takorama den 2 mars 2020, då omsatte bolaget ca 25 MSEK. Nu förvärvas enligt plan de resterande 30 procenten av bolaget. Detta innebär att Soltech nu äger 100 procent bolaget som under sin tid i Soltechkoncernen har transformerats genom att addera solenergilösningar, batterilösningar och elteknik till sin kärnverksamhet inom tak- och tätskikt.

– Takorama har gått från att vara det traditionella takbolaget till att bli ett soltakbolag och har sedan tilläggsförvärvet av Din Elkontakt i våras även djupare kompetens inom elteknik. Jag är därför mycket glad över att vi förvärvar resterande del av bolaget som ett led i arbetet för att stärka deras transformationsresa ytterligare, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Transformation till soltakbolag
Takorama är ett ledande bolag inom takbranschen i västra Sverige och med över 30 års erfarenhet i branschen är de en välkänd aktör i regionen. Sedan Soltech förvärvade bolaget har de utvecklat ett solenergierbjudande och har hjälpt både gamla och nya kunder med takplacerade solenergilösningar, bland annat Svenska Mässan Gothia Towers. Soltech satsar på sina dotterbolag och i april 2023 gjordes ett tilläggsförvärv till Takorama då Din Elkontakt blev en del av bolaget. Detta tilläggsförvärv har gjort Takorama till ett fullservicebolag med ett komplett erbjudande inom tak, sol, batterilösningar och elteknik.

– Nu får vi ännu bättre möjligheter att vässa vårt solenergierbjudande i kombination med takentreprenad och elteknik. Att vi är en del av Soltechkoncernen ger oss stora konkurrensfördelar och vi ser fram emot fortsättningen tillsammans, säger Micke Norrby, vd på Takorama.