2 november 2022

Soltech Energy förvärvar resterande 20 procent av dotterbolaget Takrekond i Småland AB

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 28 oktober förvärvat 20 procent av aktierna i dotterbolaget Takrekond i Småland AB med tillträde samma dag. Soltech Energy äger nu 100 procent av bolaget och förvärvet av de resterande aktierna i bolaget är ett led i arbetet att fortsätta att stärka Takrekonds transformation mot att bli ett soltakbolag. Takrekond har ca 20 anställda och beräknas omsätta ca 30 miljoner under 2022 med en god vinstmarginal. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier.

Soltech förvärvade den 1 oktober 2020 80 procent av Takrekond i Småland. Samma dag 2020 förvärvades även 100 procent av Takrekond i Kalmar som är det andra av de två Takrekondbolagen.

Nu förvärvas även de resterande 20 procenten av Takrekond i Småland. Detta innebär att Soltech nu äger 100 procent av båda bolagen som under sin tid i Soltech transformerats till att addera solenergilösningar utöver sin kärnkompetens inom tak.

– Takrekond är ett mycket uppskattat bolag inom koncernen. De har gjort en häftig resa från att vara det traditionella takbolaget till att nu också erbjuda solenergilösningar och de har varit inblandade i ett flertal solenergiprojekt under sin tid i Soltech. Det är därför med glädje vi förvärvar resterande del av bolaget för att stötta deras transformationsresa ytterligare, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Transformeras till ett soltakbolag
Takrekond är ett ledande bolag inom takbranschen med säte i Växjö och Kalmar. Med över 30 års erfarenhet är Takrekond en välkänd aktör i regionen som nu transformeras till ett soltakbolag. Sedan starten i Soltech har de hjälpt både nya och gamla kunder med olika typer av solenergilösningar. Bolaget har även anställt en ansvarig solenergi-projektledare och vd Nisse Jansson ser att detta kommer att skapa ännu bättre förutsättningar framåt.

– Nu får vi ännu bättre möjligheter att utveckla vårt solenergierbjudande i kombination med vår expertis inom takentreprenad. Att vara en del av Soltechkoncernen ger oss en styrka vi inte hade tidigare och jag ser mycket ljust på framtiden. Både för Takrekond och för koncernen i stort, säger Nisse Jansson, vd Takrekond.