29 september 2020

Soltech Energy förvärvar Din Takläggare i Arvika

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 29 september 2020 tecknat avtal om förvärv av 60 procent av aktierna i takföretaget Din Takläggare i Värmland Dalsland AB med tillträde den 1 oktober 2020. Din Takläggare har sitt säte i Arvika och bolaget har sammanlagt 15 anställda och beräknas omsätta 35 MSEK under 2020 med ett positivt rörelseresultat om ca 9 procent. Tillsammans med Soltech är planen att öka omsättningen till sammanlagt 50 MSEK till år 2023 med god lönsamhet.

Förvärvet av Din Takläggare är en fortsatt satsning på solenergi genom att förvärva kompetens och affärer inom tätskiktstakbranschen. För att leverera högsta kvalitet är det av yttersta vikt att ha djup kompetens inom takarbeten när man bygger en framgångsrik solenergikoncern. Med Din Takläggare adderar vi ännu företag inom tak vid sidan av NP Gruppen, Takorama och Takrekondbolagen. Soltech har option på att förvärva resterande 40 procent av aktierna i Din Takläggare 2024.

Din Takläggare är ett mycket välrenommerat bolag i Värmland/Dalsland och planen är nu att succesivt expandera verksamheten, med bibehållen god vinstmarginal, från nuvarande nivåer på cirka 35 MSEK till cirka 50 MSEK år 2023. Ökningen av affärsvolymen beräknas komma från organisk tillväxt i kombination med att Din Takläggare adderar solenergi till sitt produkt- och tjänsteutbud. Därutöver räknar Soltech med att synergieffekter inom koncernen vad gäller gemensamma inköp, lager & logistik, marknadsföring, HR, ekonomi och administration kommer att påverka resultatet positivt. Förvärvet av Din Takläggare finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade aktier i Soltech Energy.

Stefan Ölander, VD Soltech Energy i en kommentar:

  • Din Takläggare har, precis som måndagens förvärv Takrekondbolagen, en tradition av hög kvalitet och lönsamhet. Nu ska vi tillsammans ta bolaget in i framtiden genom att addera solenergi till deras utbud. Vi ser fram mot en framgångsrik utveckling tillsammans.

Håkan Wennberg, VD i Din Takläggare i en kommentar:

  • Nästan alla kunder frågar efter solenergi idag och beslutet att sälja till Soltech känns därför helt rätt. Nu kan vi använda vår djupa kompetens inom tätskiktstak för att tillsammans med våra systerföretag ta en god del av solenergimarknaden i vår region.