27 augusti 2020

Soltech Energy förvärvar 60 procent av aktierna i Miljö & Energi Ansvar Sverige AB

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 27 augusti 2020 tecknat avtal om förvärv av 60 procent av aktierna i solenergiföretaget Miljö & Energi Ansvar Sverige AB (MEASOL), med tillträde den 1 september 2020. Soltech har option på att förvärva resterande 40 procent av aktierna 2024. MEASOL har sitt säte i Stockholm och har åtta anställda och beräknas omsätta 15 MSEK under 2020 med ett positivt rörelseresultat. Förvärvet av MEASOL är en satsning på att dels stärka koncernens kompetens inom el och installation samt att bygga nya affärsområden inom de mycket snabbt växande segmenten laddning och IMD (individuell mätning och debitering).

MEASOL har länge varit en samarbetspartner till Soltech-koncernen och planen är att succesivt expandera verksamheten, med bibehållen god vinstmarginal, från nuvarande nivåer till cirka 50 MSEK år 2023. Ökningen av affärsvolymen beräknas komma från organisk tillväxt i kombination med att MEASOL adderar laddning och IMD till sitt produkt- och tjänsteutbud. Därutöver räknar Soltech med att synergieffekter inom koncernen vad gäller gemensamma inköp, lager & logistik, marknadsföring, HR, ekonomi och administration kommer att påverka resultatet positivt. Förvärvet av MEASOL finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade aktier i Soltech Energy.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Vi är mycket nöjda med att börja hösten med förvärvet av MEASOL som står för kompetens och kvalitet. Vi levererar på vår förvärvsstrategi samtidigt som vi breddar vårt erbjudande.

Marcus Nylund, VD Miljö & Energi Ansvar Sverige AB i en kommentar:
– Det känns helt rätt att komma in i Soltech-familjen där det finns både kompetens, driv, resurser och synergier som vi nu kommer få nytta av i vår fortsatta utveckling.

För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com.

Kort om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 35 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com