27 maj 2021

Soltech Energy förvärvar 100% av Takbyrån i Alingsås AB

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 27 maj förvärvat 100 procent av aktierna i Takbyrån i Alingsås AB (Takbyrån) med tillträde den 1 juni 2021. Bolaget omsätter ca 100 MSEK och har drygt 35 anställda med säte i Alingsås. Nu är planen att tillsammans med Soltech integrera solenergi i produktutbudet och öka såväl omsättning som resultat. Förvärvet är Soltechgruppens näst största och befäster en redan stark position inom tak. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier. Takbyrån beräknas bidra med ca 65 MSEK i omsättning under 2021 (7 månader) med ett positivt resultat.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa bolag ska tillsammans skapa synergieffekter och bygga en stark koncern med gränsöverskridande kompetens. Förvärvet av takbolaget Takbyrån är Soltechs näst största hittills. Ett förvärv som stärker koncernens redan starka position inom tak ytterligare och vår strategi att transformera traditionella företag inom tak-, fasad- och elteknik till solbolag.

– Det här förvärvet ligger helt i linje med vår förvärvsstrategi. Takbyrån är en jordnära, högpresterande och framförallt välrennomerad takentreprenör som har insett värdet i att addera solenergi till sitt erbjudande. Vi får nu fyra nya drivna entreprenörer och över 30 kompetena medarbetare till koncernen och jag vill varmt välkomna dem till Soltechfamiljen, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Snabbväxande aktör i Göteborgsområdet
Takbyrån grundades 2014 och har sedan dess haft en framgångsrik resa. Bolaget är specialiserade inom takentreprenad och utför alla typer av takjobb. Takbyråns kunder utgörs ofta av bygg- och fastighetsföretag men även av industrier och offentliga aktörer. Nu adderar bolaget solenergi till sitt erbjudande när man ansluter sig till Soltech-koncernen.

– Vi är mycket stolta över att bli en del av Soltechkoncernen. Inte minst är det är ett kvitto på att vi har byggt upp ett attraktivt och framgångsrikt takföretag. Vi är dessutom övertygade om att morgondagens takföretag behöver besitta solenergikompetens för att kunna konkurrera, vilket gör att denna positionsförflyttning är i helt rätt riktning oss. Det här kommer att gynna företaget, våra fantastiska medarbetare men framförallt våra kunder, säger Tobias Udén, vd på Takbyrån.