20 april 2021

Soltech Energy förvärvar 100% av Rams El

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 20 april förvärvat 100 procent av aktierna i Rams El AB med tillträde den 3 maj 2021. Bolaget omsätter ca 70 MSEK har 30 anställda med säte i Angered. Nu är planen att tillsammans med Soltech integrera solenergi i produktutbudet och öka såväl omsättning som resultat. Förvärvet innebär att Soltechgruppen ytterligare stärker sitt erbjudande inom elteknik och installation kopplat till solenergi, ladd-och lagring. Förvärvet av Rams El finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier. Rams El beräknas bidra med ca 46 MSEK i omsättning under 2021(8 månader) med ett positivt resultat.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa bolag ska tillsammans skapa synergieffekter och bygga en stark koncern med gränsöverskridande kompetens. Som ett led i tillväxtstrategin har Soltech nu förvärvat sitt andra bolag inom elteknikbranschen vilket kommer att stärka Soltechs positionering som en partner inom elektrifiering, solenergi och ladd- och lagringsinfrastruktur.

– Vi är mycket glada över att välkomna Rams El till Soltech som blir vårt andra förvärv inom elteknikbranschen. Det är ett välkänt bolag i en växande region vars företagskultur genomsyras av långsiktighet och professionalism, något som är helt i linje med våra väderingar. Detta innebär att vi rustar oss än starkare för en elektrifierad framtid samt för att erbjuda våra kunder en kraftfull solenergikoncern med kapacitet att ta ansvar för hela värdekedjan, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Etablerad aktör i Göteborgsområdet
Rams El grundades 1993 och har sedan dess haft en framgångsrik historia och är specialiserade på bland annat elteknik, tele- och nätverksinstallationer samt servicearbeten. Bolagets kunder återfinns både i offentlig och privat sektor där projekten ofta utgörs av sjukhus, industrier, skolor och kommersiella fastigheter. Nu adderar bolaget solenergi till sina kompetenser när man ansluter sig till Soltech-koncernen.

– Att vi nu blir en del av Soltech är något vi ser fram emot. Soltech är den ultimata ägaren då efterfrågan på kompetens inom solteknologi växer dagligen. Att vi nu kan addera solenergi till vår kärnaffär kommer att skapa positiva ringar på vattnet, för både kunder och medarbetare men också i branschen. Vi är redo att ta steget från att vara mer av ett traditionellt elteknikbolag till att nu även bli ett solteknikbolag och det är en mycket spännande resa som startar idag, säger Johan Adelbjer, vd på Rams El.