1 juli 2022

Soltech Energy förvärvar 100 % av elteknikbolaget TG:s El i Finspång AB

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 1 juli förvärvat 100 procent av aktierna i TG:s El i Finspång AB (TG:s El) med tillträde samma dag. Bolaget som förväntas omsätta 40 MSEK år 2022 (förkortat räkenskapsår maj-december) och 67 MSEK 2023, har drygt 30 anställda och utgår från lokalerna i Finspång och Norrköping. Förvärvet stärker koncernens kompetens inom elteknik- och solenergibranscherna, inte minst i Östergötland med omnejd. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier.

Soltech har en offensiv förvärvsstrategi inom solenergibranschen, men även inom elteknik-, tak/plåt- och fasadbranscherna där bolagen efter förvärv transformeras genom att solenergi adderas till produktutbudet. Nu förvärvar koncernen ett framstående elteknikbolag med säte i Finspång. TG:s El har en historia som sträcker sig ända bak till 1982 och har därmed en stark lokal förankring i Östergötland. Bolaget är redan framstående inom solenergi, då de nyligen själva förvärvade solenergibolaget Smart Solkraft AB som idag utgör bolagets solenergiavdelning. Nu är planen att tillsammans med Soltech fördjupa och utveckla solenergisatsningen ytterligare.

– Det är känns väldigt roligt att vi idag förvärvar ett skickligt elteknikbolag. Det är välkänt att det råder stor brist på kompetenta elektriker i landet, och att vi kan knyta till oss ytterligare ett etablerat elteknikbolag är både värdefullt och nödvändigt. Att TG:s El dessutom redan har solenergikompetens skapar ytterligare värde och jag vill varmt välkomna dem till Soltechkoncernen, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Bred pallett av kunder
TG:s El är verksamma inom automation, installation, laddboxar, solceller och inte minst service. Bland kunderna återfinns stora privata och kommunala fastighetsägare, ofta genom långa ramavtal. Bolaget hjälper även privatpersoner, lantbruk och bostadsrättsföreningar med bland annat solcellsinstallationer. Nu är planen att tillsammans med Soltech integrera än mer solenergi i produktutbudet.

– Idag börjar ett nytt spännande kapitel i vår historia. Det känns mycket bra att vi nu blir en del av Soltech, något som ger oss ytterligare styrka att möta våra kunders ökade efterfrågan på bland annat solenergilösningar. Nu tar vi nästa steg och vi ser med spänning fram emot att lära känna våra nya systerbolag i koncernen, säger Rickard Thormeyer, vd på TG:s El.