5 juli 2023

Soltech Energy förvärvar 100% av elteknikbolaget Tekniska lösningar i Täby AB

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 5 juli förvärvat 100 procent av aktierna i Tekniska lösningar i Täby AB (Tlab) med tillträde den 6 juli 2023. Bolaget omsätter ca 40 MSEK med god lönsamhet och har drygt 15 anställda med säte i Danderyd, norr om Stockholm. Nu är planen att tillsammans med Soltech öka andelen solenergi i produktutbudet och höja såväl omsättning som resultat. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier och befäster Soltechgruppens position inom elteknik och solenergi.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Något som bygger en stark koncern med branschöverskridande kompetenser. Förvärvet av elteknikbolaget Tlab etablerar koncernen ytterligare inom elteknikområdet och stärker även Soltechs geografiska närvaro i Stockholmsområdet.

Tlab är ett väletablerat elteknikbolag och omsätter idag ca 40 MSEK med god lönsamhet. Tlabs kompetenser sträcker sig över allt som innefattar komplexa och storskaliga el- och nätverksinstallationer men bolaget erbjuder även solcellslösningar i kombination med ladd- och energilager. Nu är målet att växa ytterligare inom affärsområdet förnybar energi, där solcellsinstallationer utgör basen.

– Nu växer vi ytterligare inom elteknikbranschen vilket är mycket välkommet då solenergi kräver elkompetens. Tlab är ett lönsamt och skickligt bolag som dessutom redan är mycket erfarna inom solenergi samt ladd och lagring. Förvärvet skapar ännu bättre synergimöjligheter mellan våra dotterbolag, inte minst i Stockholmsområdet och jag vill varmt välkomna Jocke Persson med team till Soltech, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Avancerade elinstallationer och solenergi
Tlabs historia går tillbaka till 80-talet och bolaget verkar i stora delar av landet även om huvuddelen av de anställda utgår från Stockholm. För elinstallationer är bolaget främst verksamt inom entreprenad och nyinstallation, men har också djup kompetens inom mer avancerade lösningar så som ställverk. Bolagets solenergikunder består främst av företag samt mindre industrifastigheter och förnybar energi är ett växande affärsområde. Vd Jocke Persson ser därför mycket ljust på att bli en del av Soltechkoncernen.

– Det här är en fantastisk milstolpe för hela Tlab. Våra kunders efterfrågan på solenergi växer kraftigt och vi ges nu möjlighet att utveckla vårt solenergierbjudande ytterligare. Att ha en internationell koncern i ryggen kommer att skapa stora fördelar för oss och vi ser fram emot att börja samarbeta med våra systerbolag, Jocke Persson, vd på Tlab.