27 februari 2018

SolTech Energy får ShingEl-order från Paradoumo Gruppen på 500 000 kronor

Paradoumo Gruppen har skapat ett unikt koncept med SolTech ShingEl som byggnadsintegrerad solenergi tillsammans med modern arkitektur från Arkitektbruket, och en gratis elbil från Volkswagen.

Paradoumo Gruppen har som mål att skapa bostadsområden som är trygga och trivsamma och dessutom ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Vid Glasberga Sjöterrass i Södertälje uppförs nu den första etappen med sju unika sjövillor. Tack vare takets byggnadsintegrerade solcellslösning från SolTech, genereras el utan att kompromissa på vare sig funktion eller estetik.

Paradoumo Gruppens VD Sargon Kerimo i en kommentar:

  Vi har valt att rita ett hus för framtidens familj som vill leva hållbart. Solcellstaket skapar möjlighet att ta tillvara solenergi samtidigt som elkostnaderna för boendet sänks. Enligt en beräkning från vår leverantör SolTech görs en besparing på 20 % av elkostnaderna per år för en familj bestående av fyra personer. Vi vill förstärka betydelsen av detta genom att det vid tillträdet väntar en Volkswagen E-Up elbil på den egna husuppfarten för gratis användande i ett år.

SolTech Energys VD Frederic Telander i en kommentar:

  SolTech ser ett ökat intresse kring estetisk solenergi och vår produkt ShingEl passar perfekt för denna trend. Vi är mycket glada över denna order som är ett bra exempel på hur en kreativ förpackning av villa-solenergi-elbil kan se ut framöver. Paradoumo Gruppen ligger i framkant och vi är stolta över att vara en del i projektet. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Marie Strand, Marknadschef Paradoumo Gruppen: 072-021 72 27. E-post: marie.strand@paradoumo.se                                                                                                      Frederic Telander, VD SolTech Energy: 08-441 88 46. E-post: frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 07:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 14,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Vidare ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Paradoumo Gruppen                                                                                                                                                                                                                             Paradoumo Gruppens miljösmarta sjövillor är belägna i familjevänliga Glasberga Sjöstad som omges av åkrar, ängar och skogsområden. I området finns två förskolor, temalekplats och bollplan. För att göra miljön extra trygg tillämpas ”Lugna-gatan-principen” med anpassad gatu- och trafikmiljö. På några minuters avstånd finns all service i form av butiker och restauranger vid Morabergs handelsplats.