13 juli 2017

SolTech Energy får order på 2,8 Mkr från fastighetsbolaget Karlsviken AB

Ordern betyder att en solcellsanläggning för markmontage, motsvarande 240 KW (240 000 watts) effekt, planeras att installeras tredje kvartalet 2017 på Norrby Gård (Norrby) utanför Norrtälje, som ägs av Karlsviken.

Anläggningen kommer att tillgodose närmare 70 procent av Norrbys årliga elkonsumtion, och installeras på sådant sätt att den el som produceras i första hand förbrukas i fastigheterna. Eventuellt överskott kommer att säljas ut på nätet.

  • SolTech noterar ett starkt ökat intresse för solenergilösningar, särskilt bland fastighetsägare i Sverige. Det är inte endast en fråga om miljö utan också om långsiktig ekonomisk planering. Större industriella kunder/anläggningar är därför ett av våra fokusområden och vi har i dag personal som jobbar dedikerat mot detta segment. Vi har en väl upparbetad pipeline inom området, och ser många möjligheter till ytterligare affärer inom en snar framtid, säger Frederic Telander, VD för SolTech Energy.
  • Karlsviken strävar mot att göra hela sitt fastighetsbestånd energineutralt med förnybar energi och denna markanläggning är ett stort steg mot detta mål. Tack vare flexibiliteten i elnätet kommer vi att kunna sälja överskott och därmed bidra till Sveriges omställning från vanliga energikällor. Bäst av allt: vi räknar med ordentliga besparingar för Norrby Gård, säger Per Nordin, VD för Karlsviken.  

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 juli 2017 kl. 07:00 CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)

SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com