13 april 2011

SolTech Energy erhåller order om 725,000 kronor

SolTech Energy har erhållit två order motsvarande 725,000 kronor, avseende två system, ett som genererar termisk värme och ett som genererar både termisk värme och elektricitet. Systemen omfattar 174 respektive 45 kvm och är planerade att installeras under våren 2011 på ett flerfamiljshus och på en villa. 

          Vår strategi med intensifierad marknadsföring gentemot innehavare av flerfamiljshus och kommersiella fastigheter genererar nu resultat. Vi ökar nu våra aktiviteter inom segmentet ytterligare med flera potentiella affärer i sikte!. Efter en kall och snörik vinter ser vi nu ett allmänt ökat intresse för takbyten, byggnation och renovering – vilket ytterligare ökar intresset för våra produkter säger VD Frederic Telander i en kommentar.

          Stigande energipriser ökar intresset för energibesparande och smarta produkter, som dessutom är bra för miljön! SolTech System som både är en solfångare och samtidigt ett nytt snyggt tak, uppskattas mycket av kunderna för att det fyller just dessa två funktioner. Att systemet dessutom är kostnadseffektivt och har lång livslängd är ytterligare fördelar, avslutar VD, Frederic Telander. 

Kort om Bolaget

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1000 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden www.alternativa.se Bolagets långsiktiga målsättning är dock att söka notering på Stockholmsbörsen.
 

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com