16 juni 2011

SolTech Energy erhåller order om 1.2 miljoner kronor från Nacka Kommun

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 1.2 miljoner kronor från Nacka Kommun avseende ett solenergisystem som genererar både termisk värme och elektricitet. Systemet som skall installeras på Älta skola utanför Stockholm är 160 kvm.

Genom att kombinera SolTechs termiska solenergisystem med traditionell solcellsteknik, uppnås en effektiv hybridlösning som ger både elektricitet och värme. Den el-genererande delen i systemet producerar på årsbasis samma mängd elektricitet som går åt för att driva pumpar, styr/reglerteknik etc. På detta sätt skapas ett energineutralt system!

Systemets termiska energidel kopplas ihop med skolans värmesystem för uppvärmning och varmvattenproduktion. När solen inte räcker till, går det befintliga uppvärmningssystemet in.

–   Vi är mycket stolta och glada över att Nacka Kommun valde SolTechs systemlösning och ser detta som en bekräftelse på vår teknologi och koncept, säger VD Frederic Telander i en kommentar.

–   Vi ser ett ökat intresse för ”smarta” systemlösningar som genererar energi, men samtidigt inte förbrukar någon elektricitet, alternativt genererar ett överskott av elektricitet på årsbasis! Alla har vi ett önskemål om att minska elberoendet samtidigt som vi värnar om miljön! Det är min övertygelse att smarta och energioptimerade lösningar, över tid kommer att vinna stora marknadsandelar, avslutar VD, Frederic Telander.

Installationen av SolTechs system på Älta skola är tänkt att genomföras under sommaren 2011.


Kort om Bolaget

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1000 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden www.alternativa.se Bolagets långsiktiga målsättning är dock att söka notering på Stockholmsbörsen.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com