15 mars 2010

SolTech Energy erhåller genombrottsorder om 2.8 MSEK från Botkyrka Kommun

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 2.8 MSEK från Botkyrka Kommun avseende ett solenergisystem som genererar både termisk värme och elektricitet. Systemet som skall installeras på Malmsjö Skola i Grödinge söder om Stockholm består av två enheter, 125 respektive 190 kvm.

- Vi ser detta som ett verkligt genombrott för SolTech - att kunna erbjuda och leverera en storskalig systemlösning till en större kund är en bekräftelse på SolTechs teknologi och koncept säger VD Frederic Telander i en kommentar. Genom att kombinera SolTechs termiska solenergisystem med traditionell solcellsteknik, uppnås en effektiv hybridlösning som ger både elektricitet och mycket värme. Systemets totaleffekt uppgår till 65 kW, varav 56 kW avser värme- och 9 kW avser elproduktion. Systemets termiska energidel kopplas till skolans varmvattenproduktion. Elproduktionen skall i första hand täcka skolans behov av el, eventuellt överskott leds ut på nätet. Under sommaren när skolans verksamhet ligger nere kommer den termiska värmen att ledas ned i skolans energibrunn (borrhål för bergvärme) i syfte att ytterligare öka verkningsgraden på bergvärmesystemet. - Genom den integrerade lösningen med tappvatten och återlagring i borrhål kommer systemet att ha mycket små förluster och liten överproduktion. All elektricitet som produceras kommer i första hand att förbrukas på skolan, de överskott som produceras, exempelvis sommartid, kommer att levereras ut på nätet och därmed minska skolans behov av köpt el fortsätter Frederic. - Vi är även glada att kunna presentera denna stororder inför stundande handel i bolagets aktie på Alternativa aktiemarknaden den 17 mars, samt inför NordBygg 2010, 23-26 mars där vi också ställer ut, avslutar Frederic. Installationen av SolTech systemet på Malmsjö skola i Grödinge kommer att genomföras under våren 2010. Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com