19 januari 2011

SolTech Energy bygger upp eget montage/Installationsteam

SolTech Energy bygger upp ett eget montage och installationsteam, i syfte att öka flexibiliteten, effektiviteten och lönsamheten i samtliga montage och installationsarbeten. För att bygga teamet, har Bolaget anställt Christer Larsson, som är mycket erfaren och tidigare har byggt upp en liknande enhet hos en ledande takinstallatör i Mälardalen.  

    Montage och installation är en central och mycket viktig funktion i vår verksamhet. Den förbättrade byggkonjunkturen gör det i dag allt svårare att  kostnadseffektivt upphandla och därefter också få montage och installationsarbeten utförda, vilket är vitalt för att säkerställa vår expansion säger VD Frederic Telander i en kommentar.

   Med vår egen montage och installationsenhet blir vi oberoende av externa parter, och kan planera vårt installationsflöde efter våra kunder och deras behov, samtidigt som vi säkerställer vår egen expansion genom att leverera vår produkt nyckelfärdig och med hög kvalitet och service till våra kunder – allt från innehavare av privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter, avslutar VD, Frederic Telander. 

Kort om Bolaget

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1000 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden www.alternativa.se Bolagets långsiktiga målsättning är dock att söka notering på Stockholmsbörsen.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com