6 december 2021

Solenergi och elinstallation: Soltechs dotterbolag Neabgruppen vinner upphandling med värde om ca 10,3 MSEK

Ett av Soltechs bolag inom elteknikbranschen, Neabgruppen har nu vunnit en upphandling och ingått avtal med byggbolaget ED Bygg i Sverige AB. Projektet rör elinstallationer i lägenheter i Linköping samt installation av en takplacerad solenergianläggning på fastigheten. Byggstart sker under vintern 2021/22.

Nu har Soltechkoncernens senaste förvärv, elteknikbolaget Neabgruppen, med säte i bland annat södra Sverige, Stockholm och Norrköping, efter ett anbudsförfarande ingått avtal med ett av Mellansveriges ledande byggföretag, ED Bygg i Sverige AB. Uppdraget gäller elinstallationer i lägenheter samt för en takplacerad solcellsanläggning. Projektet utvecklas åt fastighetsbolaget AB Stångåstaden.

Byggstart för elinstallationerna och solcellsanläggningen är under slutet av 2021 och projektet väntas vara färdigt 2023. Pelle Norberg, vd på Neabgruppen, kommenterar anbudsvinsten och samarbetet med ED Bygg i Sverige AB.

– Det är mycket glädjande att vi nu fördjupar vårt samarbete med ED Bygg ytterligare. Det är ett byggföretag som prioriterar hållbara lösningar och nytänkande, något som går i linje med våra ambitioner. Jag vill gratulera hela Neabgruppen Region Mitt med Thomas Tyrestedt i spetsen till det fina förtroendet och vi ser alla fram emot det här projektet, säger Pelle Norberg, vd på Neabgruppen.