27 juni 2023

Solceller och laddpunkter – så ska E-Mobility hjälpa Kläppen Ski Resort att bli fossilfria till 2030

Det Borlänge-baserade Soltechbolaget E-Mobility och skidanläggningen Kläppen gör nu gemensam sak. Ett avtal mellan de båda bolagen har tecknats och innebär att E-Mobility får ett treårigt förtroende att installera solceller och smart elbilsladdning till skidanläggningens tusentals stugägare och även till Kläppens nya huvudkontor. Ordervärdet för E-Mobility uppgår initialt till ca 14 MSEK men kan potentiellt uppgå till 24 MSEK över avtalsperioden.

E-Mobility är Soltechkoncernens bolag med specialistkompetens inom storskaliga elbilsladdningsinstallationer och högeffektiv laddinfrastruktur. Bolaget har nu tecknat ett treårigt avtal med Kläppen Ski Resort, Sveriges största familjeägda skidanläggning med 38 nedfarter och 21 liftar.

Avtalet innebär att E-Mobility från och med augusti erbjuder Kläppens stugägare möjlighet att installera solceller och elbilsladdare, där E-Mobility står för teknisk rådgivning, installation och support. Alla installationer förbereds även för att kunna inrymma framtida energilagring. Bolaget ska också installera solceller och elbilsladdare på det som ska bli Kläppens Ski Resorts nya huvudkontor, som beräknas stå klart 2025 och förbereds för att kunna husera 55 anställda och förse nära 100 elbilar med laddning.

– Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet från en skidresort som verkligen leder sina hållbarhetsambitioner i bevis. Nu ser vi fram emot att kavla upp ärmarna och hjälpa Kläppens stugägare att få tillgång till både smart elbilsladdning och solcellslösningar, säger Maja Pettersson, ansvarig för solenergi på E-Mobility.

En viktig tjänst för både klimat och stugägare
Kläppen Ski Resort har högt ställda hållbarhetsambitioner för sin verksamhet och har tidigare deltagit i flera miljöprojekt. Nu tar skidresorten sitt hållbarhetsarbete till nästa nivå genom det långsiktiga samarbetet med E-Mobility som ska hjälpa hållbarhetsintresserade stugägare att minska sin miljöpåverkan.

– Vi tycker att det är extremt viktigt att tänka långsiktigt och hållbart. Hållbarhetsarbetet ska genomsyras i allt dagligt arbete och med E-Mobilitys lösningar fortsätter vi i rätt riktning. För oss är det en naturlig del att tänka hållbart, både på kort och framförallt lång sikt. Vi är ett familjeägt företag och för oss är hållbarhet en del av vår värdegrund och vårt DNA. Vi vill utveckla bolaget och i framtiden lämna över en hållbar anläggningen till nästa generation Eriksson, säger Gustav Eriksson, vd på Kläppen Ski Resort.