9 maj 2023

Solceller, laddpark och lagring – utan att behöva investera en enda krona

Soltechbolaget Soltech Energy Solutions vässar sitt erbjudande och storsatsar på konceptet Energy as a service. Konceptet innebär att fastighetsägare kan investera i en storskalig solcellsanläggning med tillhörande energilagring och laddlösning – utan att initialt behöva investera en enda krona. Fastighetsägaren köper enbart elen från solcellerna. Per Zetterberg, ansvarig för affärsmodellen, berättar om lösningen och hur det kan jämföras med att ha en grön kassako på taket.

Soltech Energy Solutions är ett av Soltechkoncernens operativa bolag inom avancerade energisystem, energilagring och storskaliga solenergilösningar. Bolaget storsatsar nu på att hjälpa fastighetsägare, industriaktörer och elhandelsbolag med en finansieringslösning som underlättar investeringar i gröna energilösningar och undanröjer hinder som kan hämma investeringsviljan.

Energy as a service innebär att Soltech Energy Solutions finansierar, installerar och underhåller den tak- eller markplacerade solcellsanläggningen, vilket gör att fastighetsägaren kan fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som de slipper belasta balansräkningen med den initiala investeringen. Den står Soltech Energy Solutions för.

– Konceptet är framtaget för att öka tempot i den gröna omställningen och hjälpa våra kunder att skapa förutsägbarhet i tider som präglas av oförutsägbarhet. Detta ger dem lågt elpris över tid, ingen uppstartskostnad och en möjlighet att sälja överskottsel. Kombinationen av fördelar gör att Energy as a service inte sällan likställs med en ha en grön kassako på taket, säger Per Zetterberg, Commercial Manager Financial Services på Soltech Energy Solutions.

Stärker företagens motståndskraft
Tider av ekonomisk orolighet kan resultera i att företag drar åt svångremmen och att investeringar i grön energi i värsta fall nedprioriteras. Höga elpriser och effektproblematik i de lokala elnäten skapar dessutom en perfekt storm som tilltar i styrka. En storm som energikonceptet nu hjälper landets fastighetsägare att värja sig mot och på sikt parera.

– Vi märker direkt att många aktörer ser stor potential i den här typen av affärsmodell som övervinner finansiella och kompetensmässiga hinder kring gröna energilösningar. Att vi utöver solceller kan addera energilagring och laddlösningar bakom samma nätanslutning skapar en helhetslösning och det faktum att vi redan har över 30 MWp i pipen visar att det här konceptet är efterfrågat, säger Per Zetterberg.

Steg för steg: så fungerar Energy as a service-konceptet:

  1. Elhandelsavtal tecknas
    Fastighetsägaren tecknar enbart ett elhandelsavtal om att köpa solelen som solcellerna producerar. Allt från fasta avtal till avtal med rörliga delar utifrån spotpris. Gemensamt för alla avtal är att det alltid läggs upp en långsiktig individuell plan.
  2. Solcellsanläggning installeras
    Fastighetsägaren ”lånar ut” sitt tak eller mark till Soltech som sedan installerar och underhåller solcellsanläggningen. Fastighetsägaren behöver varken stå för investeringen för installationen eller ansvara för drift eller underhåll. Även storskalig energilagring och laddparkslösningar kan bindas samman i en installation.
  3. Långsiktigt säkerställt elpris
    Efter installationen slipper fastighetsägaren oroa sig för volatila elpriser och effektbrist i det lokala nätet. Konceptet skapar långsiktighet och förutsägbarhet över hela avtalstiden som ofta är på runt 20 år. Därefter kan anläggningen överlåtas om intresse finns.