19 oktober 2021

Prishöjningar på elektricitet med ca 15 procent i Advanced Soltechs viktigaste provins

Myndigheterna i Zhejiang-provinsen i Kina har tillkännagivit förändringar i prissättningar av elektricitetstarifferna för industriella kunder. De nya tarifferna medför ca 15 procent högre referenspriser för Advanced Soltech Sweden AB (”Advanced Soltech” eller ”Bolaget”) i Zhejiang-provinsen där 106 av Bolagets 192,5 MW finns installerade. De nya priserna trädde i kraft från den 15 oktober 2021. Bolagets bedömning är att detta kommer att leda till ökade intäkter för Advanced Soltech med ca 6 MSEK på årsbasis med nuvarande installerad kapacitet.

Max Metelius, VD Advanced Soltech kommenterar:

– Prishöjningarna på elektricitet är en väntad och logisk konsekvens av den elbrist som vi har sett i Kina den senaste tiden. Detta är en positiv utveckling för den fortsatta utbyggnaden av takbaserad solenergi i Kina.

http://fzggw.zj.gov.cn/art/2021/9/10/art_1229123366_2354986.html