22 november 2018

Peab och Veidekke första SolTech Facade kunderna i Sverige och Norge

SolTech Energy har nu tecknat sina två första avtal i Sverige och i Norge för det nya fasadsystemet SolTech Facade till det sammanlagda ordervärdet om ca 1,5 miljoner SEK. Det svenska avtalet har skrivits med Peab för flerbostadshusprojektet Strandkajen, Örnsköldsvik och det norska avtalet är tecknat med Veidekke. Veidekke har uppdraget att bygga en ny grundskola i Levre, Bærums kommun med klara miljöambitioner.

I båda fallen är SolTech materialleverantör och beställarna har funnit SolTech Facade som en enkel och attraktiv lösning. Veidekkes projektledare Gisle Jacobsen beskriver valet av SolTech Facade:
– SolTech Facade valdes utifrån att kunna utnyttja och testa väggmonterade solceller som en integrerad del av byggnadens arkitektoniska utformning samtidigt som det ger ett positivt bidrag till fastighetens energibehov.

Genom att använda SolTech Facade har man ersatt ett annat byggnadsmaterial – därmed görs besparingar både ekonomiskt och miljömässigt i jämförelse med att först installera en fasad och sedan solceller utanpå denna.

På flerbostadshuset Strandkajen, som hockeyprofilen Markus Näslund ligger bakom, täcker svarta solceller och ett mindre antal semitransparenta solceller hela fasadytan både i öster och väster. Fasaderna har projekterats med SolTech Facade i åtanke vilket har gett en genomtänkt och enkel lösning. De semitransparenta solcellerna i fasaden ger ett solskydd åt fönsterna som ligger bakom. 

På skolan i Levre i Norge, som också valt svarta solceller, har man klätt in ett installationsutrymme med SolTech Facade som alternativ till att använda ett konventionellt fasadmaterial. Man får då istället en elproducerande yta.

På projekt Strandkajen i Örnsköldsvik täcker fasaderna 384 m2 och den årliga simulerade produktionen är 25 190 kWh/år. På projektet i Norge kommer fasaderna täcka 549 m2 och den årliga simulerade produktionen är 35 800 kWh/år. 

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Jag är stolt och glad över dessa två affärer som visar att vi är på rätt väg. Nämligen att det inte bara är tak som kommer ha integrerade solceller, utan även fasader.  Marknaden för SolTech Facade är enorm. Ska världen uppnå sina klimatmål måste både tak och fasader bli energiproducenter.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00.  Epost: 
stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 november 2018 kl. 07:00 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras.  SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank. Mer info på: 
www.soltechenergy.com