27 maj 2020

Över 80 MSEK i ordervärde hos Soltechs dotterbolag i april-maj trots Covid-19 pandemin

Soltech Energys dotterbolag har hittills ett ordervärde under april och maj 2020, på över 80 MSEK, utöver sedan tidigare liggande order. Synergieffekterna inom koncernen resulterar i fler order, lägre inköpskostnader samt underlättar rekrytering av ny personal. Soltech har idag åtta dotterbolag inklusive Advanced Soltech som driver koncernens affärer i Kina. Övriga dotterbolag är: Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy, Soldags, Merasol, Takorama samt Fasadsystem.

Trots en mer eller mindre förlamning av ekonomin på grund av Covid-19 pandemin levererar dotterbolagen hittills ett stabilt och bra orderflöde. Därutöver har fyra nya förvärv i Sverige genomförts sedan årsskiftet och förhandlingar med ytterligare potentiella förvärvskandidater pågår.  Alla anställda i koncernen jobbar hårt för att leverera kvalitet till våra kunder, bidra till att samhället uppnår klimatmålen och för att ge Soltechs cirka 33 000 aktieägare en god avkastning på sin investering.

Följande kunder har hittills under april-maj 2020, lagt order till ett värde över 80 MSEK hos Soltechs dotterbolag. 

Skanska Sverige AB, Svenska Mässan,Svenska KyrkanHalmstad Kommun, Svenska Bostäder, Skolfastigheter i Stockholm/SISAB, Trosa Bostäder/TROBO, Stockholmshem, TakcleanGårö Plåtprodukter ABChalmersfastigheter i Göteborg, Vingåkers Kommun, Skillingaryd-Vaggeryd Bostads AB, Bravida Prenad AB, Halmstad Energi & Miljö, Tiarps Gård, Hakarps Församling, Johansson och Rehn byggnads AB, Lerums Energi, M-bygg Väst AB och JiangSu Danyi Textile Technology.

VD Stefan Ölander i en kommentar: 

– Våra dotterbolag gör ett fantastiskt jobb mitt i Covid-19 krisen med en orderingång under april-maj 2020 på över 80 MSEK. Samtliga affärer är planerade för levereras under 2020* och ligger inom respektive bolags budget och nuvarande affärsområden. Listan på kunder representerar onekligen en bred kontaktyta som skapar goda förutsättningar för ytterligare affärer och ger oss styrka framåt.  

Detta gäller inte Advanced Soltechs order i Kina från JiangSu Danyi Textile Technology på 30,4 MSEK som är ett 20 årigt avtal enligt gällande affärsmodell.

För mer information kontakta:                                                                                                Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00.                                     E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 maj 2020 kl. 13.00 CET. 

Om Soltech Energy Sweden AB (publ) Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com