8 september 2022

Nybro Energi och Soltechbolaget Soltech Energy Solutions i strategiskt solenergisamarbete

För att möta den ökade efterfrågan på lokalproducerad solenergi har ett långsiktigt elhandelsavtal slutits mellan det kommunala energibolaget Nybro Energi och Soltechbolaget Soltech Energy Solutions. Avtalet innebär PPA-lösningar för storskaliga solcellsanläggningar. Håkan Dahlgren, vd på Nybro Energi och Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions berättar mer om konceptet som ska bidra till en ökad andel solenergi i Nybro kommun.

Elhandelsavtalet PPA (Power Purchase Agreement) är ett avtal som går ut på att en energiaktör finansierar, installerar, äger och förvaltar exempelvis en solcellsanläggning på en fastighetsägares tak. Fastighetsägaren betalar inte för anläggningen och ansvarar inte för drift eller underhåll utan avtalar enbart om att köpa solelen som anläggningen producerar. Oftast på en 20-årig avtalstid.

PPA-lösningar har varit vanligt förekommande internationellt, främst inom vindkraft men även för storskalig solenergi. Avtalsformen växer nu i popularitet i Sverige då många fastighetsägare uppskattar att de slipper binda upp kapital för att finansiera anläggningen, får ett stabilt pris för grön el över tid och inte behöver fundera över driften av anläggningen. Nu ska Nybro Energi tillsammans med Soltech Energy Solutions möjliggöra för fler företag i Kalmar län att dra nytta av PPA-avtalets fördelar.

Ser stort intresse i länet
Nybro Energi har ett långt förflutet av gröna energilösningar. Nu har det nya solenergisamarbetet redan resulterat i två solcellsinstallationer för CTT Bribo och Eurosteel och ytterligare ett tiotal projekt är på gång. Håkan Dahlgren, vd på Nybro Energi, vittnar om att det nya solenergisamarbetet har mottagits mycket väl bland företagare och att det kommunala energibolaget upplever ett stort intresse.

– Vårt solcellsupplägg är en lösning där alla är vinnare. Företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet och bidrar samtidigt till den gröna omställningen. Syftet med konceptet är att underlätta för näringslivet i Nybro, vilket är en viktig del i vårt uppdrag. Vi ser mycket fram emot att hjälpa fler företag att dra nytta av solens strålar utan att själva behöva äga, installera eller förvalta solcellsanläggningen. Den biten sköter vi, säger Håkan Dahlgren, vd på Nybro Energi.

Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions instämmer och berättar om det ökade intresset för den här typen av lösningar.

– Vi märker tydligt att allt fler fastighetsägare i Sverige, och inte minst i Kalmar län, börjar få upp ögonen för smarta finansieringslösningar och elhandelsavtal för solel. Det ska vara enkelt att skaffa solceller och med ett PPA-avtal slipper kunden också uppstartskostnader, säger Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions.

Så fungerar PPA-avtalet för solceller:

  1. Kunden kontaktar Nybro Energi och ett platsbesök görs där förutsättningarna för att installera en solcellsanläggning ses över.
  2. Nybro Energi tar tillsammans med Soltech Energy Solutions fram en offert. Efter godkänd offert installeras solcellsanläggningen på fastighetens tak. Nybro Energi står som ägare av själva anläggningen.
  3. Fastighetsägaren tecknar ett avtal att köpa elen som anläggningen producerar till ett förutbestämt pris. Ofta är avtalen 20-åriga.
  4. Nybro Energi ansvarar för drift, regelefterlevnad, försäkring och underhåll av anläggningen under hela avtalstiden.
  5. Fastighetsägaren brukar solelen som anläggningen producerar och behöver inte tänka på drift, serviceunderhåll eller volatila elpriser. Ett PPA-avtal innebär även att fastighetsägaren börjar spara pengar från dag ett då ingen initial investeringskostnad tillkommer.