15 februari 2011

Kompletterande internationell strategi och Letter of Intent med amerikanskt fastighetsbolag

Efter senaste tidens ökade internationella intresse för SolTechs teknologi och produkter, har Bolaget beslutat anta en kompletterande strategi för verksamheten utanför Sverige och Spanien. Materialsatser av SolTechs produkter kommer nu också att erbjudas till resursstarka utländska kunder och återförsäljare som har kapacitet och kunskap att marknadsföra, installera och tillhandahålla service för SolTechs produkter på den egna marknaden. SolTech kan på detta vis ta del av den stora tillväxtpotentialen men samtidigt behålla fokus på sina hemmamarknader.

SolTech Energy har undertecknat ett ”Letter of Intent” med Pro Green Properties Inc, som inleder ett projekt i syfte att utvärdera SolTechs unika solenergiteknologi och produkter, för bruk på den amerikanska marknaden. Som ett led i denna utvärdering kommer Pro Green att installera SolTechs produkter på en eller flera egna referensfastigheter.

Vid positiv utvärdering, är ProGreen intresserat av att implementera SolTechs produkter och teknologi i framtida fastighetsprojekt, men även att marknadsföra och sälja SolTechs produkter på den amerikanska marknaden. En möjlighet till snabb expansion under kontrollerade former som bl. a möjliggjorts av att SolTech och ProGreen till viss del ingår i samma ägarsfär. 

ProGreen Properties, Inc. (ProGreen) (OTCBB-PGEI), www.progreenproperties.com är baserat i Birmingham, Michigan, USA. ProGreens affärsmodell består i att förvärva, renovera, energieffektivisera och miljöanpassa sina fastigheter till en standard som överstiger genomsnittet för egnahemsfastigheter i Michigan. 

  Överenskommelsen med ProGreen är resultatet av en längre tids diskussioner. Diskussioner förs också med ytterligare intressenter i USA. Efter att ha uppmärksammats i flertalet internationella sammanhang, samt i december månads inslag i Sydkoreansk TV, (KBS – Sydkoreas motsvarighet till SVT) som också är Sydkoreas största TV station, ser vi ett ökat internationellt intresse för SolTechs produkter, med många samarbetspropåer och internationella offertförfrågningar som ett resultat. Sammantaget representerar det ökande intresset en värdefull möjlighet för SolTech att snabbt och kostnadseffektivt komma in på högintressanta utländska marknader, säger VD Frederic Telander i en kommentar.

  ProGreen är speciellt intresserat av SolTechs forskning och utveckling av en specifik tilläggsapplikation, för att omvandla termisk värme till elektricitet avslutar VD, Frederic Telander.

Kort om Bolaget

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1000 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden www.alternativa.se Bolagets långsiktiga målsättning är dock att söka notering på Stockholmsbörsen.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com