31 augusti 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ). den 31 aug 2018

SolTech Energys extra bolagsstämma hölls fredagen den 31 augusti 2018 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Upplagsvägen 1 i Årstaberg, Stockholm.

Förslag och beslut
Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med kallelsen om:

  • Beslut av ny styrelseordförande, Frederic Telander
  • Beslut om ändrad teckningstid avseende tidigare beslutade optionsprogram.

Protokoll från extrastämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.soltechenergy.com 

__________________________________________________________________________________________

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA 

Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ), Telefon: 070–739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.comMer information finns på www.soltechenergy.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 11,00 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ) 
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på:
 www.soltechenergy.com