20 december 2017

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (PUBL). DEN 20 DEC 2017

SolTech Energys extra bolagsstämma hölls onsdagen den 20 december 2017 kl 10.00 i Bolagets lokaler, Mekanikervägen 12 i Tullinge.

Förslag och beslut

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med kallelsen om:

        Antagande av ny bolagsordning

        Bekräftelse av löpande generellt emissionsbemyndigande

        Specifikt emissionsbemyndigande avseende övertilldelningsoption

Protokoll från årsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.soltechenergy.com.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Stefan Ölander, styrelseordförande SolTech Energy AB, Telefon: 070–739 80 00.

Mail: stefan.olander@soltechenergy.com

Mer information finns på www.soltechenergy.com.
Informationen har lämnats för offentliggörande den 20 december 2017 klockan 15:30.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 december 2017 kl. 15:30 CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. Produkterna bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) . I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB  samt även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) . Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com