27 juni 2023

Kommentar på Affärsvärldens artikel om Soltech Energy

Den 27 juni publicerade Affärsvärlden en artikel om Soltech som undviker att nämna någonting positivt överhuvudtaget om Soltechs utveckling de senaste åren. Skribenten har bara ett negativt fokus istället för ett helhetsperspektiv. Artikeln är full av exempel på affärer som har varit utmanande av olika anledningar och inte en enda av alla framgångsrika förvärv eller affärer nämns. Artikeln har även en lång egna rad tolkningar, personangrepp, åsikter samt fakta som är rent felaktiga och oprofessionella. För övrigt var jag inte en aktieägare som klev in 2019, jag var styrelseordförande sedan 7 år. Jag är själv den enskilt största aktieägaren så att jag skulle bygga ett luftslott ligger inte direkt i mitt intresse.
 
Soltech har sedan vi inledde vår förvärvsstrategi 2019 expanderat kraftigt och i en sådan strategi är förluster en naturlig del initialt. Det går inte att fyrtiofaldiga omsättningen utan att satsa stora pengar. Vi har aldrig försökt mörka att vi utöver alla framgångar självklart stött på utmaningar.  Min syn på media är att de ofta gör ett bra jobb genom att genomlysa olika företag, och där ska allt negativt fram. Men media bör inte ägna sig åt att enbart lyfta fram det negativa i en subjektiv artikel. För att ge läsaren, och våra aktieägare, en objektiv bild av bolaget bör även det positiva lyftas fram. Men eftersom denna del inte kom med i Affärsvärldens artikel tänkte jag belysa några av dem i följande lista:
 
· från 2019 till 2022 har vi gått från ca 50 MSEK till ca 2 000 MSEK i omsättning. Expansionen fortsätter med fokus på lönsamhet
· vår organiska tillväxt var hela 57 % under 2022 och 66 % i Q1 2023. Ett bevis på att dotterbolagen trivs och utvecklas inom Soltechkoncernen
· vår underliggande verksamhet var lönsam både Q4 2022 och Q1 2023
· ca 30 företag har förvärvats och den absoluta majoriteten har haft en mycket bra utveckling och över 95 % av alla entreprenörer har stannat i koncernen
· under 2022 etablerades Soltech i Nederländerna och Spanien via förvärv av stora solenergibolag
· vår satsning på solparker har visat sig mycket framgångsrik. Nyligen publicerades en affär med Solgrid om initialt 700-1000 MSEK i ordervärde
· synergieffekter mellan bolagen börjar ge märkbar effekt både vad gäller lägre pris och tryggare leveranser 
· Solenergibranschen i hela världen står inför en extremt positiv framtid då regeringar, företag och privatpersoner står i kö för att säkerställa billig och grön energi. 
 
Soltechs dotterbolag gör ett fantastiskt jobb och vår idé med solenergibolag som grund samt djup kompetens inom närliggande områden som tak, fasad- och elteknik är en unik positionering som kommer leverera stort värde framöver. 
 
Jag förstår att våra aktieägare och anställda blir väldigt oroliga efter denna artikel och jag kan bara hänvisa till det positiva i vår koncern där en liten del nämns här ovan. Vi fortsätter att bygga en koncern med fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt och ser fram mot andra artiklar i framtiden som ger en helhetsbild av Soltech Energy.
 
Stefan Ölander, vd