1 april 2022

Inleder internationell expansion: Soltech Energy förvärvar nederländska solenergibolaget 365zon med en omsättning om ca 250 MSEK

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 1 april förvärvat 53,3 procent av aktierna i det nederländska solenergibolaget 365 Energie Holding B.V. (365zon) med säte i Eindhoven, Nederländerna. Bolaget omsatte 250 MSEK 2021 och beräknas omsätta ca 350 MSEK 2022 med ett rörelseresultat på ca 10 procent. Detta är Soltechs första internationella förvärv och etablerar koncernen på den växande nederländska solenergimarknaden. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier.

Förvärvet av 365zon i ekonomiska termer: 

  • Förvärvslikviden för 53,3% av aktierna uppgår till 115,7 MSEK* 
  • Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 57,85 MSEK och med nyemitterade Soltech aktier till ett värde av 57,85 MSEK
  • Efter 12, 24 respektive 36 månader kan ytterligare totalt ca 25,7 MSEK/år* betalas ut i rörlig tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås. Vilket skulle ge en total förvärvslikvid på 192,8 MSEK* 
  • Soltech har en option på att köpa upp resterande 46.7% efter 2024 till en marknadsmässig värdering
  • Förvärvet av 365zon finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech aktier 
  • Soltech och 365zon´s bedömning är att förvärvet kommer bidra med ca 260 MSEK i omsättning under verksamhetsåret 2022 (nio månader) med ett positivt rörelseresultat om ca 10%.
  • Under åren 22-23-24 beräknas 365zon bidra med över 1 200 MSEK i omsättning med ett rörelseresultat på 10%
  • Synergieffekter inom framförallt inköp och logistik genom detta förvärv beräknas påverka omsättning och resultat positivt i hela koncernen

Nu inleder Soltech sin internationella expansion genom att förvärva ett ledande solenergibolag i Nederländerna. 365zon grundades 2012 och har sedan dess haft en framgångsrik tillväxtresa och omsatte 2021 ca 250 MSEK. Bolaget är inriktat på solcellslösningar och laddlösningar för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och medlems- och konsumentorganisationer för villaägare och bostadsrättsägare. 365zon har drygt 40 anställda.

365zon är en av de största aktörerna på den växande nederländska marknaden där en investering i solenergi blivit mer och mer lönsam, invånarna har en ökad miljömedvetenhet och flera politiska reformer har skapat en kraftigt växande efterfrågan på solceller och laddningslösningar.

Bolaget har sedan starten genomfört över 20 000 lyckade installationer och med sin rikstäckande installationskapacitet har bolaget nu ett snitt på ca 6 500 solcellsinstallationer årligen på den nederländska bostadsmarknaden.

– Nu inleds vår internationella expansion vilket är en fantastisk milstolpe. 365zon är ett marknadsledande solenergibolag i Nederländerna med god lönsamhet och som är perfekt positionerade för att möta den ökade efterfrågan på solenergi samt ladd- och lagringslösningar hos privatbostadsmarknaden. Vi är mycket glad att ha dem ombord och idag börjar resan mot att etablera Soltechs förvärvsstrategi på nya geografiska marknader, utan att för den delen slå av på förvärvstakten i Sverige, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Förvärvsstrategin går på export
Förvärvet av 365zon är Soltechs första i Nederländerna. Målsättningen internationellt är densamma som i Sverige. Att inleda med förvärv av solenergibolag för att sedan även förvärva bolag i tak/plåt-, fasad-, och elteknikbranscherna med målet att addera solenergi till deras produktutbud och transformera bolagen. En transformationsstrategi som gynnar kunderna genom hög kvalitet och som även fortsatt ska skapa positiva synnergieffekter inom bland annat inköp och logistik, både för bolagen i Sverige och i Nederländerna.

– Soltech är ett starkt europeiskt solenergiföretag och jag är glad över att gå in i nästa tillväxtfas för 365zon tillsammans med dem. De främsta fördelarna med det nya samarbetet för 365zon är den ökade köpkraften, att ha en finansiellt stark partner för att ytterligare accelerera företagets tillväxt och möjligheten att ha bollplank med andra icke konkurrerande solenergiföretag i resten av Europa. Att arbeta med Oscar, Stefan och resten av Soltechs M&A-team var ett stort nöje, säger Lars Buuts, grundare och vd på 365zon.

M&A firman Oaklins bistod 365zon med M&A-rådgivning i transaktionen.

*exakt MSEK beror på eurokursen