26 februari 2020

HSB lägger order på solcellsanläggning för 3,5 MSEK från Soltechs dotterbolag Merasol

Soltech Energy Sweden AB (publ):s dotterbolag Merasol AB (Merasol), har fått en order på en solcellsanläggning från HSB, Brf Grevegården i västra Göteborg. Anläggningen har en toppeffekt på 252 kW och ett ordervärde på 3,5 MSEK. Soltech förvärvade Merasol den 2 januari 2020 och började därmed sin etablering på västkusten – en etablering som sedan förstärktes med förvärvet av Takorama den 25 februari.

Solcellsanläggningen skall installeras på sex olika kvarter/gårdar i samband med omläggning av taken på Brf Grevgården. Anläggningen är förberedd för och kan byggas ut till 382 kW vid behov. Anläggningen kommer att delas upp i tre mindre och från varandra oberoende anläggningar per kvarter/gård som ansluts mot inkommande servis med FerroAmp teknik. På sikt skall dessa anläggningar sammankopplas så att power-sharing kan ske och så att överskottet kan användas för att ladda elbilar.

VD Stefan Ölander kommenterar:

  • Det är extra roligt då ett nytt dotterbolag levererar fina affärer från en av sina större kunder, HSB. Nu ser vi fram mot ett tätt samarbete mellan våra två västkustföretag, Merasol och Takorama. Vi är övertygade om att ett sådant samarbete kommer att leda till en ökad affärsvolym med bra lönsamhet för bägge bolagen.

För mer information kontakta:                                                                                                                                Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 13.10 CET.

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)                                                                                                           Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags och Takorama. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 32 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com