22 juni 2022

Fortsatt internationell expansion: Soltech Energy förvärvar spanska solenergibolaget Sud Renovables med en omsättning om ca 245 MSEK

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 22 juni förvärvat 65 procent av aktierna i det spanska solenergibolaget Sud Energies Renovables SL (Sud Renovables) med säte i Katalonien, Spanien. Tillträde sker 5 juli 2022. Bolaget omsatte 90 MSEK 2021 och omsättningen beräknas öka kraftigt till ca 245 MSEK 2022, med ett rörelseresultat om ca 8-10 procent, tack vare en mycket stark orderbok. Detta är Soltechs andra internationella förvärv, efter förvärvet av 365zon i Nederländerna, och det etablerar koncernen på den kraftigt växande spanska solenergimarknaden. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier.

Förvärvet av Sud Renovables i ekonomiska termer: 

  • Initial förvärvslikvid för 65 % av aktierna uppgår till ca 81 MSEK*
  • Förvärvet betalas med en initial kontantdel om ca 45 MSEK och med nyemitterade Soltech aktier till ett värde av ca 36 MSEK
  • Under de kommande 36 månaderna kan rörlig tilläggsköpeskilling om totalt ca 98 MSEK betalas ut, om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås. Vilket skulle ge en total förvärvslikvid på ca 179 MSEK*
  • Soltech har en option på att köpa upp resterande 35 % efter 2024 till en liknande värdering
  • Förvärvet av Sud Renovables finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech aktier 
  • Soltech och Sud Renovables bedömning är att förvärvet kommer bidra med ca 125 MSEK i omsättning under verksamhetsåret 2022 (sex månader), och att Sud Renovables gör ett positivt rörelseresultat om ca 8-10% för året
  • Under åren 22-23-24 beräknas Sud Renovables bidra med över 868 MSEK i omsättning, och att Sud Renovables under samma period bibehåller ett rörelseresultat på 8-10% per år
  • Synergieffekter inom framförallt inköp och logistik genom detta förvärv beräknas påverka omsättning och resultat positivt i hela koncernen

Soltechs internationella expansion
Nu fortsätter Soltech sin internationella expansion genom att förvärva ett ledande solenergibolag i Spanien. Sud Renovables grundades 2005 och har sedan dess haft en framgångsrik tillväxtresa och omsatte 2021 ca 90 MSEK. Bolaget är inriktat på utveckling och installation av solenergi- och lagringslösningar för fastighetsägare och företag. Främst genom storskaliga lösningar som solparker, takplacerade solcellsanläggningar och solfasader för kommersiella fastigheter samt logistik- och industrifastigheter. Bolaget erbjuder även solcellslösningar för privatpersoner.

Sud Renovables har ca 60 anställda i moderbolaget och ca 35 anställda i det helägda dotterbolaget, Instal Sud, som är ett installations- och montageinriktat bolag. Montagekapacitet är ett bristområde inom solenergi och att Instal Sud ingår i detta förvärv är väldigt positivt för Soltech.

Bolaget är en av de större aktörerna på den spanska marknaden som tidigare har bromsats av politiska regleringar och främst av den så kallade solskatten som upphävdes 2019. Landets solenergimarknad har sedan dess tagit fart och sett till förutsättningarna för solenergi är det få andra europeiska länder som kan konkurrera med Spanien. Utöver god solinstrålning skapar kombinationen av politiska lättnader och höga elpriser mycket goda förutsättningar för solenergiaktörer i landet.

– Nu fortsätter vår internationella expansion genom att göra entré på den spanska solenergimarknaden vilket känns väldigt bra. Sud Renovables är ett välskött och marknadsledande solenergibolag med god lönsamhet och gedigen erfarenhet av storskaliga och innovativa solenergilösningar. Det här är startskottet för att etablera Soltechmodellen på ytterligare en marknad som dessutom har Europas bästa förutsättningar för solenergi och vi vill varmt välkomna Sud Renovables till koncernen, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Soltechmodellen ska implementeras i Spanien
Förvärvet av Sud Renovables är Soltechs första i Spanien och målsättningen på den spanska marknaden är samma som på den svenska och Nederländska. Nämligen inleda med förvärv av solenergibolag för att sedan även förvärva bolag i tak/plåt-, fasad-, och elteknikbranscherna och transformera dem genom att även addera solenergi till produktutbudet. En transformationsstrategi som skapar positiva synergieffekter inom bland annat inköp och logistik för bolagen i Sverige, Nederländerna och nu även Spanien. Men framför allt skapar transformationsstrategin en trygghet för bolagens kunder som genom koncernens gränsöverskridande kompetens kan erbjudas helhetslösningar.

– Soltech är en välrenommerad solenergiaktör och vi är mycket glada över att nu vara en del av koncernen. Vi ser stora fördelar med samarbetet och vi blir nu rustade för att kunna ta fler marknadsandelar och fortsätta på utvecklingen av ett starkt och innovativt bolag. Vi vill tacka teamet på Soltech för ett gott samarbete och vi ser mycket ljust framtiden tillsammans, säger Alfred Puig, medgrundare och vd på Sud Renovables.

*exakt MSEK beror på eurokursen