6 mars 2024

Fortsatt historiskt högt intresse för solenergi – Soltech väl positionerade inför framtiden

Branschorganisationen Svensk Solenergis nyligen publicerade prognos visar att 2024 väntas bli det näst bästa solenergiåret hittills. Med över 2 000 MWp i potentiella solparksprojekt, cirka 1 000 medarbetare och en omsättning på närmare 3 miljarder SEK stärker Soltech positionen som en av Nordens ledande solenergiaktörer. Nu fokuserar koncernen på att bygga fortsatt lönsamma dotterbolag och långsiktigt aktieägarvärde.

Under 2024 väntas ca 65 000 nya solcellsanläggningar installeras i Sverige enligt en ny prognos från Svensk Solenergi. Trots en lägre tillväxttakt på marknaden siktar Soltech på att stärka sin position ytterligare.

– Solenergiprognosen från Svensk Solenergi visar på mer sunda nivåer, och vår styrka med en väldiversifierad verksamhet visar sig nu alltmer. Genom att växa inom solenergi och tech och samtidigt vårda våra dotterbolags ursprungliga kärnkompetenser är vi väl positionerade och starkt rustade inför framtiden, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

8 miljarder med 10 procent lönsamhet
Trots det utmanande makroekonomiska läget ser koncernen positivt på 2024 och kommande år. Transformationen av traditionella bolag till solbolag fortgår och en strategisk översyn av ägandet i Gigasun (f.d. Advanded Soltech) genomförs. Som ledande aktör inom storskaliga batteriparker och med mer än 2 000 MWp i solparksportföljen fortsätter Soltech att leverera på uttalad strategi med fokus på lönsamhet och organisk tillväxt.

– Soltechs lednings främsta prioritet nu och framöver är kvalitet, lönsamhet och tillväxt. Både genom att fortsatt utveckla våra 22 bolag men även genom att löpande utvärdera alla åtgärder som kan öka aktieägarvärde. Vi ska fortsätta att leverera på vår långsiktiga strategi med målet att Soltechkoncernen omsätter 8 miljarder med en lönsamhet på 10 procent om fem år, avslutar Stefan Ölander.

Soltech Energy i korthet:

  • 22 operativa bolag inom solenergi, ladd- och lagring, elteknik, fasad och takläggning
  • Ca 1 000 medarbetare i Sverige, Spanien och i Nederländerna
  • Stark tillväxt om 50 procent det senaste året, från 1,9 MDR SEK 2022 till 2,9 MDR SEK 2023
  • 2023 omsatte Soltech 2 904 MSEK med en EBITDA om 128,5 MSEK
  • Börsnoterade på Nasdaq First North med cirka 75 000 aktieägare