24 augusti 2017

Försäljning av enskilda solenergianläggningar skapar ytterligare kapitaliseringsvägar för ASRE

SolTech Energy Sweden AB (publ) och Advanced Solar Power (ASP), Bolagets kinesiska partner, har fattat ett strategiskt beslut att sälja upp till 15 procent av varje års installerade och driftsatta projekt i ASRE, och året därefter återinvestera pengarna i ny kapacitet. Detta bidrar till ytterligare tillväxt och möjligheter att finansiera byggnation av nya anläggningar.

ASRE har under senare tid noterat ett ökat intresse från olika aktörer – allt från rena investerare som önskar förvärva tillgångar med långsiktigt god avkastning till egna kunder. ASRE:s mål att finansiera, installera och driva solenergianläggningar om totalt 605 megawatt (MW) år 2022 kvarstår då den kapacitet som säljs återinvesteras året efter. Försäljningarna är planerade att ske i slutet av varje år och under perioden 2017-2021 förväntas högst 187,6 MW säljas enligt den nya strategin.

VD Frederic Telander i en kommentar:        
Vi har tillsammans med vår partner Advanced Solar Power diskuterat och analyserat detta upplägg under en längre tid. Det känns naturligt att ta tillvara på denna nya kapitaliseringsväg när möjligheten förefaller finnas där. Försäljning av anläggningar genererar dels en god omsättning och vinst, men bevisar samtidigt att det finns ett stort realiserbart värde i våra solenergianläggningar i Kina. Enkelt uttryckt betyder detta att 5 sålda MW räcker till att bygga och driftsätta 6 MW året efter.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 07:00 CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa all el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock under 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.