23 februari 2017

Förhöjda mål för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina

SolTech Energy Sweden AB (publ) samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE), höjer försäljningsmålet från 230 megawatt (MW) år 2019 till 605 MW år 2021. Detta skulle motsvara en årsomsättning om drygt 1 miljard SEK år 2022 vid full nätanslutning. Att jämföra med tidigare årsomsättningsmål om cirka 400 miljoner SEK vid 230 MW och full nätanslutning år 2020. Lönsamheten förväntas bli mycket god.

Sedan listningen av SolTech på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015, har ASRE haft som mål att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW. I kraft av den starka försäljningsutvecklingen i ASRE under 2016 samt i inledningen av 2017 har SolTech tillsammans med sin kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP), beslutat att offentliggöra ett uppdaterat femårsmål som löper under perioden 2017-2021, se nedan.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt
Mål från juni 2015  5 25 50 75 75 0 0 230 MW
Mål februari 2017 5 25 50 75 100 150 200 605 MW

VD Frederic Telander i en kommentar:

 Vi har bevisat att vi levererar över våra mål, och hittills i år har vi redan uppnått 35 % (17,4 MW) av 2017 års mål om 50 MW. Den kinesiska marknaden är mycket omfattande och expansiv, varför vi tillsammans med vår kinesiska partner ASP, också ägare till resterande 49 % av aktierna i ASRE, beslutat att offentliggöra ett nytt femårmål. Det känns fantastiskt att kunna bidra så stort till Kinas miljömål samtidigt som vi levererar en väldigt fin värdeutveckling på investeringen i Kina till våra aktieägare.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 07:00 CEST.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om drygt cirka 1 miljard SEK.